Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ITHACA-IT

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: ITHACA-IT - Ολοκληρωμένο περιβάλλον και σύστημα ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής - Εκμετάλλευση καινοτομιών

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - DGIII, ESPRIT

Διάρκεια: 09/01/1989 - 08/01/1993

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1994

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 668394

Στόχος έργου: "Στόχος του "ITHACA" ήταν η δημιουργία ενός πλήρους περιβάλλοντος για την ανάπτυξη οντοκεντρικών εφαρμογών. Γίνεται χρήση οντοκεντρικών τεχνικών σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης μιας εφαρμογής στο εν λόγω περιβάλλον. Η δουλειά του ΙΤΕ αφορούσε στη μελέτη του τρόπου με τον οποία τα διάφορα αντικείμενα παράχθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και έγινε με την παροχή εργαλείων για το μηχανισμό εφαρμογής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή αφηρημένων διαγραμμάτων της εφαρμογής και πληροφοριών ανάπτυξης της, καθώς και για την αποθήκευση αυτών ως πλαισίων εφαρμογής μέσα σε μια Βάση Λογισμικού. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αναπτύχθηκε ένα πειραματικό σύστημα αποθήκευσης λογισμικού, το οποίο παρέχει λειτουργίες οργάνωσης, διαχείρισης μνήμης και προσπέλασης αναχρησιμοποιήσεων συνιστωσών λογισμικού."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Vassiliou, Manolis Katevenis, Panos Constantopoulos

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα