Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

KIWIS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: KIWIS - Advanced Knowledge-Based Environments for Large Databases

Φορέας Χρηματοδότησης:  ΕΕ - ESPRIT II

Διάρκεια: 01/01/1989 - 30/06/1992

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1992

© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.