Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

BRA-SPEC

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: BRA-SPEC : Formal Methods and Tools for the Development of Distributed and Real-Time Systems

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - ESPRIT

Διάρκεια: 01/05/1989 - 31/03/1992

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1992

© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.