Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, ΜΟΠ

Διάρκεια: 01/01/1987 - 31/12/1992

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1992

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 132062

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 132062

Στόχος έργου: Το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της ομάδας Υποστήριξης Αποφάσεων ήταν η ανάπτυξη ενός πιλοτικού modular συστήματος για πλάνο παραγωγής και control. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ήταν

  • Ανεκτικότητα σε λάθη, ακρίβεια, "επικαιρότητα" των δεδομένων εισαγωγής
  • Modular δομή και την πιθανότητα βαθμιαίας εισαγωγής.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Panos Constantopoulos

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα