Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Computer Aided Production Management Group

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Σύστημα Οργάνωσεως Παραγωγής με πληροφοριακή υποστήριξη

Φορέας Χρηματοδότησης:  Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, STRIDE

Διάρκεια: 01/01/1992 - 01/07/1993

Ημ/νία Λήξης: 1/7/1993

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 257520

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 257520

Στόχος έργου: " Οι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν στην διάρκεια του έργου "CAPMG" αφορούσαν τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για Συστήματα Οργάνωσεως Παραγωγής (ΚΕΣΟΠ). Το Ινστιτούτο Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου αυτού σχεδίασε και ανάπτυξε αλγορίθμους χρονικού προγραμματισμού. Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν μπορούν να ενσωματωθούν και να αποτελέσουν τμήμα του συστήματος λεπτομερειακού προγραμματισμού παραγωγής όπου τα παραγόμενα προϊόντα είναι απλής ή λίγων επιπέδων σύνθεσης. Ανάπτυξε επίσης και ένα σύστημα τεκμηρίωσης αλγορίθμων χρονικού προγραμματισμού, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε τύπο εργοστασίου ανεξάρτητα από το εάν τα παραγόμενα προϊόντα είναι λίγων επιπέδων σύνθεσης ή πολλών."

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα