Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

MULTOS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: MULTOS - Multimedia Office Server

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - ESPRIT

Εταίροι: Olivetti (Ιταλία), Triumph Adler (Γερμανία), Batelle Institute E.V.(Γερμανία), Instituto Informazione (Ιταλία), Mnminica (Ελλάδα), ERIA (Ισπανία)

Διάρκεια: 01/02/1985 - 01/02/1990

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1990

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 388261

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 16597

Στόχος έργου: Σκοπός αυτού του έργου ήταν η δημιουργία ενός συστήματος αρχειοθέτησης γραφείου. Το σύστημα είχε κατανεμημένη αρχιτεκτονική που αποτελούνταν από σταθμούς server και client συνδεδεμένους σε ένα τοπικό δίκτυο. Ο server, διαχειριζόταν μαγνητικούς και οπτικούς δίσκους και διεξήγαγε αρχειοθέτηση και ανάκληση εγγράφων βάσει προκαθορισμένων λέξεων-κλειδιών, ή βάσει περιεχομένου – δηλαδή με τυχαίες λέξεις, φράσεις ή εικόνες που περιέχονται στα έγγραφα.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Panos Constantopoulos

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα