Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

DAIDA

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: DAIDA - Development of Advanced Interactive Data-intensive Applications

Φορέας Χρηματοδότησης:  ΕΕ - ESPRIT

Εταίροι: Belgian Inst. of Management SA (Γαλλία), Scientific Control Systems GmbH (Γερμανία), U. of Frankfurt (Γερμανία), and GFI (Γαλλία)

Διάρκεια: 28/02/1986 - 28/02/1990

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1990

Στόχος έργου: Σκοπός του έργου ήταν ο σχεδιασμός και υλοποίηση γλωσσών, μεθόδων και βοηθητικών συστημάτων που υποστήριζαν την κατασκευή λογισμικού σε ορισμένες εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Vassiliou

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα