Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

LOKI

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: LOKI - A Logic Oriented Approach to Knowledge and Databases Supporting Natural User Interaction

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - ESPRIT

Εταίροι: Belgian Inst. Of Management (Βέλγιο), Scicin Ltd (Αγγλία), Scientific Control System GmbH (Γερμανία), Fraunhofer Gesellschaft (Γερμανία)

Διάρκεια: 01/08/1984 - 01/08/1989

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1988

Στόχος έργου: "Σκοπός του έργου LOKI ήταν η δημιουργία ενός συστήματος που θα επέτρεπε το διάλογο σε φυσική γλώσσα μεταξύ των χρηστών, και των βάσεων γνώσεων και δεδομένων. Αναπτύξαμε ένα φορμαλισμό για την παρουσίαση γνώσης με ανθρωποκεντρικό τρόπο και τη γλώσσα ‘CML’ (Conceptual Modelling Language), η οποία βασίστηκε στο θεωρητικό μοντέλο και είχε όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά των μηχανισμών αφαίρεσης και οργάνωσης, διαχείρισης εξαιρέσεων και χρόνου."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Vassiliou

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα