Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

IWS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: IWS - Intelligent Workstation

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - ESPRIT

Εταίροι: Bull Transac (Γαλλία), INRIA (Γαλλία), Vrije U. Brussel (Βέλγιο), Katholieke U. Nigmegen (Ολανδία), OCE (Ολανδία)

Διάρκεια: 01/03/1985 - 01/03/1989

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1989

Στόχος έργου: "Σκοπός του IWS (Intelligent Workstation) ήταν η δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Διεπαφής Χρήσης, ενός προγράμματος δηλαδή, το οποίο δεχόταν σαν input τις προδιαγραφές για ένα πρόγραμμα διεπαφής χρήσης, και στη συνέχεια αυτόματα παρήγαγε το πρόγραμμα αυτό. Το “Achilles” όπως ονομάστηκε, υλοποιήθηκε σε LeLisp και υποστήριζε ένα ευρύ φάσμα από μέσα επικοινωνίας όπως, κείμενο, γραφικά και ήχο, τις λειτουργίες των συσκευών εισόδου/εξόδου και το πρόγραμμα διεπαφής χρήσης."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Vassiliou

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα