Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ITHACA

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: ITHACA - Ολοκληρωμένο περιβάλλον και σύστημα ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - DGIII, ESPRIT

Διάρκεια: 01/01/1989 - 31/12/1993

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1993

Στόχος έργου: "Σκοπός του έργου ITHACA ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης που βασιζόταν σε αντικειμενοστρεφείς τεχνικές. Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογής με το οποίο κυρίως ασχολήθηκε το ΕΠΣ, αποτελούνταν από ένα σετ εργαλείων που βοηθούσε τον προγραμματιστή στο να καθορίζει τις requirements και να μοντελοποιεί την εφαρμογή, να σχεδιάζει κατάλληλα αντικείμενα, να επιλέγει αντικείμενα από την υπάρχουσα βάση δεδομένων, να αναπτύσσει καινούργια αντικείμενα όταν κριθεί αναγκαίο, and in configuring the applications"

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Vassiliou, Manolis Katevenis, Panos Constantopoulos

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα