Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

CRISATEL

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: CRISATEL Συστήματα Καινοτομίας Αποκατάστασης και Συντήρησης για Σύλληψη Εικόνας και Ψηφιακή Αρχειοθέτηση της Εκπαίδευσης Κατάρτισης και της δια βίου Mάθησης.

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: Universite Pierre et Marie Curie Paris 6, Georges Alquie

Εταίροι: "Centre de Recherche et de Restauration des Musees de France (France), National Gallery (UK), Phonix Memory (France), University of Chyprus (Cyprus), Groupe des Ecoles de Telecommunications/ Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (France), Lumiere Technology (France), Pebeo (France), Museums on Line (Luxembourg), Foundation for Research and Technology Hellas (Greece), Digital Publishing Japon (Japan)"

Διάρκεια: 01/09/2001 - 28/02/2005

Ημ/νία Λήξης: 28/2/2005

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2669822

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 230000

Στόχος έργου: "Οι Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η έρευνα και η ανάπτυξη εφαρμογών για ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύστημα εξειδικευμένο στη ανάλυση και διατήρηση έργων τέχνης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Βαθμολόγηση χρώματος, χαρτογράφηση νέων χρωστικών ουσιών
Τεχνολογία πολυφασματικής ψηφιοποίησης βασισμένη σε ψηφιακό σύστημα ιδιαιτέρως υψηλής ακρίβειας
Υψηλής ποιότητας διαδικασία εκτύπωσης σε διαφανή ταινία
Δίγλωσσο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο εκπαίδευσης για την μεταβίβαση της σύνθετης γνώσης τεχνικών απεικόνισης και συντήρησης έργων τέχνης.
"

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα