Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ubi Erat Lupa

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Ubi Erat Lupa

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - Culture 2000

Συντονιστής/Ανάδοχος: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchaologie, Ortolf Harl

Εταίροι: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchaologie, Forschungsarchiv fur antike Skulpturen des Archaologischen Instituts an der Universitat zu Koln, Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), Budapesti Torteneti Muzeum Aquincum Muzeum, Archeologicky ustav SAV, Departamento de Historia I y Filosofia

Διάρκεια: 01/04/2002 - 30/03/2005

Ημ/νία Λήξης: 30/3/2005

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 898050

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 187500

Web Site: http://www.ubi-erat-lupa.org/

Στόχος έργου: Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη μιας βάσης γνώσεων η οποία ολοκληρώνει συμπληρωματικές αρχαιολογικές πηγές πληροφοριών. Οι πηγές περιγράφουν ευρήματα με επιγραφές και εικονογραφία της Ρωμαϊκής εποχής. Η ολοκλήρωση τέτοιου είδους συμπληρωματικής πληροφορίας είναι πρωτοποριακή και παρέχει σημαντικές προοπτικές στον τομέα της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται με την μετάφραση κάθε πηγαίου σχήματος βάση των εννοιών του μοντέλου CIDOC CRM και με την αποθήκευση του σε μια RDF βάση γνώσεων. Έτσι δημιουργείται ένα σώμα μοναδικής αρχαιολογικής γνώσης σε ψηφιακή μορφή. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να παρέχει διαδικασίες για την εξαγωγή πληροφορίας και ερωτήσεις στο σύνολο των περιεχομένων των συμπληρωματικών πηγών. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί και στο να παρέχει την δυνατότητα για αξιόπιστη στατιστική ανάλυση των ολοκληρωμένων δεδομένων. Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί συγκλίνουν προς την καλύτερη δυνατή κατάσταση γνώσης και ότι τα αποτελέσματα είναι υψηλής ποιότητας, εφαρμόζει τεχνικές διαλογής των δεδομένων τόσο στις επιμέρους πηγές όσο και στην ολοκληρωμένη βάση γνώσεων.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα