Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

CRINNO

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Χάρτης Κινδύνων για τις Τοιχογραφίες των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια (CRINNO)

Συντονιστής/Ανάδοχος: Υπουργείο Πολιτισμού - 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Γιάννης Βολανάκης

Εταίροι: "Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λεϊζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής"

Διάρκεια: 01/01/2004 - 31/12/2006

Ημ/νία Λήξης: 31/12/2006

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 225000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 12600

Στόχος έργου: "Σκοπός του έργου είναι:

  1. Συστηματική καταγραφή των τοιχογραφημένων ναών δύο επιλεγμένων περιοχών της Κρήτης (επαρχία Αποκορώνου, επαρχία Μεραμπέλου και Λασιθίου) - τεκμηρίωση ως προς την τυπολογία, ερμηνεία, κατάσταση διατήρησης, συσχέτιση με το μνημειακό κέλυφος και τους κινδύνους που διατρέχουν σε βάση γνώσης - απεικόνιση αυτών σε χάρτη.
  2. Διαγνωστικές και ερευνητικές εργασίες με χρήση μη καταστροφικών μεθόδων (ανίχνευση ζωγραφικής επιφάνειας – διάγνωση βλαβών και φθορών) και εκπόνηση δύο πιλοτικών μελετών σε μνημεία που θα επιλεγούν με βάση την καταγραφή.
  3. Κατάρτιση προσωπικού στην χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στον τομέα της τεκμηρίωσης όσο και στην διάγνωση της παθολογίας των τοιχογραφιών με μη καταστροφικές μεθόδους.
  4. Τροφοδοσία του κόμβου «Νικηφόρος Φωκάς» της 13ης ΕΒΜΑ στο διαδίκτυο.
    1. "

      Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα