Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

SeLeNe

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: SeLeNe - Self e-Learning Networks

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: Birkbeck College, University of London, George Loizou

Εταίροι: Birkbeck College (Univ. of London), Institute of Education (Univ. of London), ICS-FORTH, Univ. of Cyprus, Universite Paris-Sud

Διάρκεια: 01/11/2002 - 31/01/2004

Ημ/νία Λήξης: 31/1/2003

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 283000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 59000

Web Site: http://www.dcs.bbk.ac.uk/~ap/projects/selene

Στόχος έργου: "The goal of the project is to identify technologies for syndication and personalisation of educational resources, including:

  • manipulation of atomic and complex Learning Objects (LO)
  • trails management for moderated e-learning
  • (semi-)automatic generation of LO metadata
  • semantic reconciliation of e-learning description schemas
  • conceptual querying/browsing for e-learning Portals
  • declarative view specification languages for instructors, learners
  • notification services for new Los
  • peer-to-peer infrastructure

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Vassilis Christophides, christopATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα