Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Πρότυπα Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης και Τεχνολογίες Υποστήριξης της Διασύνδεσης του Ψηφιακού Πολιτισμικού Αποθέματος και της Διαλειτουργικότητας Συστημάτων

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Πρότυπα Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης και Τεχνολογίες Υποστήριξης της Διασύνδεσης του Ψηφιακού Πολιτισμικού Αποθέματος και της Διαλειτουργικότητας Συστημάτων

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΚτΠ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Μάρτιν Ντερ

Διάρκεια: 14/02/2004 - 15/03/2005

Ημ/νία Λήξης: 15/3/2005

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 110000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 110000

Web Site: http://www.ics.forth.gr/CULTUREstandards/index.htm

Στόχος έργου: Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός προτύπου συστηματικού οδηγού για την ανάπτυξη ή/και την ορθή εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων πολιτισμικής τεκμηρίωσης από φορείς αρμόδιους για την διαχείριση, μελέτη και προβολή πολιτισμικού υλικού, καθώς επίσης για την επίτευξη και υποστήριξη της διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πρόσκτησης, διαχείρισης, ανακάλυψης/ανάκτησης, επεξεργασίας και παρουσίασης των πολιτισμικών πληροφοριών.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα