Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

QUESTION HOW

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: QUESTION HOW

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Βαγγέλης Μαρκάτος

Εταίροι: INRIA, ERCIM, CWI, CNR CNUCE, FhG ImK,FORTH, HUJI , CLRC , SICS

Διάρκεια: 01/09/2001 - 31/08/2003

Ημ/νία Λήξης: 15/9/2003

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1946652

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 20000

Web Site: http://www.w3.org/2001/qh/

Στόχος έργου: "Project Question-How (Quality Engineering Solutions via Tools, Information and Outreach for the New Highly-Enriched Offerings from W3C" was a two-year (Sept. 2001 - Sept. 2003) Accompanying Measure aimed at showcasing the technical developments and deployment of W3C technologies at work, as well, as the extension of the European Outreach of the W3C offices. The outcomes of the project comprise a series of state-of-the-art demonstrators of stable and emerging W3C technologies, the creation of new W3C Offices and the extension of existing ones, as well as, increased awareness of W3C in Europe through a series of workshops and expositions of the relevant activities."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Vassilis Christophides, Dimitris Plexousakis, {christop,dp}ATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα