Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

CASPAR

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: CASPAR - Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval

Φορέας Χρηματοδότησης: EU - FP6 - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: Council for the Central Laboratory of the Research Councils, DavidGiaretta

Εταίροι: Council for the Central Laboratory of the Research Councils, European Space Agency, ESRIN, University of Glasgow HATII, Universita" degli studi di Urbino, Istbal (Istituto di studi per la tutela dei beni archivistici e librari), UNESCO, Advanced Computer Systems ACS S.p.A. of Rome, Asemantics S. r. l., IBM Haifa Research Laboratory, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto della Scienza e delle Tecnologie della Informazione ), Metaware, Institut National de l"Audiovisuel, University of Leeds, Engineering – Ingegneria Informatica, Foundation for Research and Technology – Hellas, Centre National de la Recherche Scientifique, 1l"Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, International Centre for Art and New Technology in Prague

Διάρκεια: 01/04/2006 - 30/09/2009

Ημ/νία Λήξης: 30/9/2009

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 15.078.563

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 665.400

Web Site:  http://www.casparpreserves.eu/

Στόχος έργου: 

Η σύγχρονη κοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο σε ηλεκτρονική μορφή των οποίων η διατήρηση στα συνεχώς μεταβαλλόμενα (και αρκετά εύθραυστα) υπολογιστικά περιβάλλοντα αποτελεί πρόκληση. Σκοπός του έργου αυτού είναι η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης μέσω της ανάπτυξης ενός πρωτοποριακού πλαισίου εργασίας για τη υποστήριξη της διαδικασίας διατήρησης ψηφιακών πληροφοριών, στη βάση υπαρκτών και ανερχόμενων διεθνών προτύπων. Η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου διατήρησης για ετερογενή δεδομένα και για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές, είναι ένας φιλόδοξος στόχος ο οποίος θα προσεγγισθεί σε τρία βασικά στάδια:

(α) Σύνταξη μιας γενικής μεθοδολογίας που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των ζητημάτων διατήρησης ψηφιακών πληροφοριών.

(β) Έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση εξαρτημάτων λογισμικού χρήσιμα για την κάλυψη των αναγκών των δραστηριοτήτων συντήρησης.

(γ) Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού που να επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών συντήρησης για πολλά και διαφορετικά πεδία εφαρμογής.

Η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα του πλαισίου θα δοκιμασθεί και θα επιδειχθεί σε συλλογές επιστημονικών, καλλιτεχνικών και πολιτισμικών ψηφιακών πληροφοριών.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Vassilis Christophides, christopATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα