Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

EO User Service Next Generation - Phase 2 demo

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: EO User Service Next Generation - Phase 2 demonstration

Φορέας Χρηματοδότησης: European Space Agency

Συντονιστής/Ανάδοχος: ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. S.p.A., 0

Διάρκεια: 01/07/2009 - 31/05/2010

Ημ/νία Λήξης: 31/5/2010

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 35000

Στόχος έργου: ESA Earth Observation Multi-Mission User Services provide ESA customers with services to access to ESA and ESA-hosted Third party Mission Data. These are currently provided by Web information pages, Helpdesk, Catalogue, On-demand Ordering. The objective of this Phase is to develop a pre-operational demonstrator of the revised User Service Data Access service portfolio, that demonstrates some of the functionalities that were specified and approved in the Phase A of this project (as described in the System Requirements Document and the Architecture Deliverable Document).

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Tzitzikas, tzitzikATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα