Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

APARSEN

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: APARSEN - Alliance Permanent Access to the Records of Science in Europe Network

Φορέας Χρηματοδότησης: EU FP7 - ICT-2009.4.1

Συντονιστής/Ανάδοχος: SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL, David Giaretta

Διάρκεια: 01/01/2011 - 31/12/2014

Ημ/νία Λήξης: 31/12/2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 8.748.277

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 310.240

Web Site: http://www.alliancepermanentaccess.org/

Στόχος έργου: 

Η ψηφιακή διατήρηση των πληροφοριών έχει τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά οφέλη καθώς στοχεύει στην διατήρηση της γνώσης και της επαναχρησιμοποίησης της στο μέλλον. Ένα μεγάλο πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι οι εργασίες που αφορούν την ψηφιακή διατήρηση είναι κατακερματισμένες καθώς βασίζονται σε έργα μικρής διάρκειας από μεμονωμένους οργανισμούς. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του APARSEN είναι ότι βασίζεται στο Alliance of Permanent Access (APA), μιας κοινοπραξίας από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που συμμετέχουν σε έργα ψηφιακής διατήρησης και ψηφιακών δεδομένων.

Οι οργανισμοί της κοινοπραξίας, συνεργάστηκαν μέσω του APARSEN ώστε να δημιουργήσουν ένα κοινό πλαίσιο για μία υποδομή διατήρησης ψηφιακών πληροφοριών. Στο πλαίσιο του APARSEN υπήρξε η συνεργασία αυτών των οργανισμών με σκοπό την συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών εξειδικευμένων στην ψηφιακή διατήρηση από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα. Τόσο τα μέλη του APA όσο και τα μέλη του APARSEN είχαν συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα σχετικά με την ψηφιακή διατήρηση, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. To APARSEN βοήθησε στην ενοποίηση αυτών των ερευνητικών εργασιών με την δημιουργία μιας κοινοπραξίας με σκοπό την ψηφιακή διατήρηση πρώτιστα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο.

Οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας περιείχαν:

  • τις τεχνολογικές μεθόδους για την διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακών δεδομένων
  • τα νομικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή διατήρηση, καθώς επίσης και θέματα δικαιωμάτων στα ψηφιακά δεδομένα
  • την προώθηση των παραπάνω για την δημιουργία επιμελητών δεδομένων με σωστή κατάρτιση

APARSEN εημερωτικό φυλλάδιο

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Tzitzikas, tzitzikATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα