Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

SCIDIP-ES

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: SCIDIP-ES - SCIence Data Infrastructure for Preservation – Earth Science

Φορέας Χρηματοδότησης: EU - FP7 - CP & CSA

Συντονιστής/Ανάδοχος: EUROPEAN SPACE AGENCY - ESA, Mirko Albani

Διάρκεια: 01/09/2011 - 31/12/2014

Ημ/νία Λήξης: 31/12/2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 7.721.082

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 349.720

Web Site: http://www.scidip-es.eu

Στόχος έργου: 

Ο κυριότερος στόχος του SCIDIP-ES ήταν η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ψηφιακή διατήρηση επιστημονικών δεδομένων βασισμένο στο πρόγραμμα ESA Earth Observation Long Term Data Preservation (LTDP), και η υλοποίηση της υποδομής για την ψηφιακή διατήρηση δεδομένων που αφορούν επιστημονικά δεδομένα για της επιστήμες της Γής (π.χ. Γεωλογία, Ηφαιστειολογία, Ωκεανογραφία, κλπ.). Η υποδομή βασίστηκε στην υλοποίηση και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επαναχρησιμοποιώντας και βελτιώνοντας τα πρωτότυπα που είχαν αναπτυχθεί στο έργο FP6 CASPAR, καθώς και την μελέτη για τον εναρμονισμό των μεταδεδομένων και των σημασιολογικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν εκτενώς από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις επιστήμες της Γης, και συμμετείχαν στο SCIDIP-ES, καθώς και από άλλους οργανισμούς μέσω των κοινοπραξιών APA (Alliance for Permanent Access) και ESFRI. Μέσω των παραπάνω το SCIDIP-ES συνέβαλε στην σωστή διατήρηση της ψηφιακής πληροφορίας, και ειδικά επιστημονικών δεδομένων (π.χ. μετρήσεις) που αφορούν τις επιστήμης της Γής, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους στο μέλλον.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Tzitzikas, tzitzikATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα