Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

iMarine

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: iMarine - Data e-Infrastructure Initiative for Fisheries Management and Conservation of Marine Living Resources

Φορέας Χρηματοδότησης: EU - FP7 - CP & CSA

Συντονιστής/Ανάδοχος: GEIE ERCIM

Διάρκεια: 01/11/2011 - 30/09/2014

Ημ/νία Λήξης: 30/09/2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 6.302.564

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 310.960

Στόχος έργου: Ο κυριότερος στόχος του iMarine ήταν ανάπτυξη και λειτουργία μιας υποδομής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την διαχείριση δεδομένων και εργαλείων που αφορούν τα είδη θαλάσσιας βιοποικιλότητας και αλιείας. Τα τελευταία χρόνια το θαλάσσιο οικοσύστημα είχε επηρεαστεί έντονα από διάφορους παράγοντες (π.χ. φυσικές καταστροφές, υπερ-αλιεία, κλπ.) οι οποίοι επέφεραν δραματικές αλλαγές. Αυτή η κατάσταση οδήγησε αναλυτές και περιβαλλοντολογικά ινστιτούτα στο ίδιο τραπέζι για την χάραξη μιας στρατηγικής με σκοπό την σωστή διαχείριση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ωστόσο οι εν λόγω διαδικασίες δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί εξακολουθούσαν να δουλεύουν σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα και να εκφράζουν τα δεδομένα τους σύμφωνα με τις δικές τους ορολογίες, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο την ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση τους από άλλους οργανισμούς. Για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ήταν επιβεβλημένη η ανάγκη δημιουργίας κοινοτήτων συνεργασίας, μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής υποδομής του iMarine. Η υποδομή επέτρεπε την συνεργασία διαφορετικών οργανισμών, μέσω της κοινής χρήσης δεδομένων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα η υποδομή παρείχε την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων από διαφορετικές υποδομές, επιτρέποντας έτσι την δημιουργία νέων υπηρεσιών και εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Yannis Tzitzikas, tzitzikATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα