Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

eHealthMonitor

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: eHealthMonitor - Intelligent Knowledge Platform for Personal Health Monitoring Services

Φορέας Χρηματοδότησης: EU FP7 - ICT-2011-7

Συντονιστής/Ανάδοχος: UNIVERSITAET HOHENHEIM - UHOH, Stefan Kirn

Εταίροι: BOC ASSET MANAGEMENT GMBH – BOC, SELEX ELSAG SPA – SE, FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS – FORTH, FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG – IMI, MEDICALGORITHMICS SA - MED, UNIVERSITAETSKLINIKUM ERLANGEN – IZPH, KARDIOSYSTEM SP ZOO – KAS, DEMCO INSURANCE LTD -UNESCO – DEMCO

Διάρκεια: 01/12/2011 - 30/11/2014

Ημ/νία Λήξης: 30/11/2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 4.030.710

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 459.000

Στόχος έργου: Το έργο eHealthMonitor παρέχει μια πλατφόρμα που δημιουργεί ένα προσωπικό χώρο γνώσης ηλεκτρονικής υγείας σαν μια σύνθεση από πηγές γνώσεων που σχετίζονται με την παροχή εξατομικευμένων προσωπικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση service-oriented αρχιτεκτονικής, την μηχανική γνώση, συστήματα πρακτόρων, φορητών συσκευών και τεχνολογιών. Οι καινοτομίες του eHealthMonitor είναι:
• μια ευέλικτη εξατομικευμένη πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
• συλλογιστική, model evolution, μεθόδους model summarization βασισμένες σε σημασιολογικά μοντέλα με διαφορετικούς λεπτομέρειας, ειδίκευσης και διαφορετικούς τύπους ετερογένειας (συντακτική, λεξιλογική, σημασιολογική)
• κατανεμημένη προσαρμοστική γνώση με διαμοιρασμό μεθόδων συντονισμού που λαμβάνει υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής
• προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας που υποστηρίζουν τη συνεργασία και τη λήψη αποφάσεων των εμπλεκόμενων συμμετεχόντων (ασθενείς, γιατροί, κοινωνικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων, προσωποποιημένα πληροφοριακά συστήματα, υπηρεσίες παρακολούθησης του περιβάλλοντος και του κινδύνου του τρόπου ζωής παράγοντα καθώς και φυσιολογικές και βιοχημικές υπηρεσίας παρακολούθησης των δεδομένων.
Η πλατφόρμα του eHealthMonitor και οι υπηρεσίες υγείας αξιολογήθηκαν σε τρεις μελέτες περίπτωσης. Οι δύο πρώτες αφορούν στην εγκατάσταση της πλατφόρμας σε δύο νοσοκομεία και μελέτη δύο βασικών περιπτώσεων στο τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (άνοια και καρδιαγγειακές παθήσεις) εμπλέκοντας ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Η τρίτη μελέτη περίπτωσης αφορά την ανάπτυξη της πλατφόρμας σαν ένα μέρος στρατηγικών πρόληψης, όπου μια ασφαλιστική εταιρεία παρέχει στους πελάτες τις (ασθενείς και μη) πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο των πιθανών ασθενειών. Ο αντίκτυπος του έργου διασφαλίζεται μέσου μιας ενεργής στρατηγικής ανοικτού κώδικα που βασίζεται σε υπάρχον λογισμικό και εκδόσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια μοντελοποίησης διαδικασιών μέσω του Open Model Initiative.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Dimitris Plexousakis, dpATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα