Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

InGeoCloudS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: InGeoCloudS - Inspired GEOdata CLOUD Services

Φορέας Χρηματοδότησης: EU FP7 - PSP

Συντονιστής/Ανάδοχος: AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMS - AKKA, 0

Εταίροι: BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIOUES ET MINIERES – BRGM, FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS – FORTH, GEOLOSKI ZAVOD SLOVENIJE – GeoZS, The Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS, INSTITUTO GEOLOGIKON KAI METALLEYTIKON EREYNON – IGME, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CNR, ORGANISMOS ANTISEISMIKOU SXEDIASMOU KAI PROSTASIAS (EARTHQUAKE PLANNING AND PROTECTION ORGANIZATION) – OASP (EPPO)

Διάρκεια: 01/02/2012 - 31/07/2014

Ημ/νία Λήξης: 31/7/2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.070.801

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 300.400

Στόχος έργου: Το έργο των INGEOCLOUDS υπηρεσιών (INspired GEOdata CLOUD Services) αποσκοπεί στο να καταδείξει τη σκοπιμότητα της χρησιμοποίησης μιας cloud - based υποδομής συνδυασμένης με τις απαραίτητες υπηρεσίες για να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε γεωχωρικές πληροφορίες του δημόσιου τομέα, και ειδικότερα σε γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες γεωεπιστημονικές πληροφορίες. Αυτό το είδος πληροφοριών διαθέτει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος των διαθέσιμων δεδομένων, τις υπάρχουσες περιγραφές μεταδεδομένων (ως επί το πλείστον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE) και την τρέχουσα διαθεσιμότητα σχετικών υπηρεσιών που μπορεί να μετακινηθεί στο cloud. Μεταξύ των εταίρων του έργου, υπάρχουν πολλοί με τέτοια δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω παραδοσιακότερων υποδομών που μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν στο cloud. Μία από τις προκλήσεις του έργου ήταν η διασύνδεση των δεδομένων των εταίρων τόσο μεταξύ τους όσο και με σχετικές εξωτερικές βάσεις δεδομένων. Στην κορυφή των βασικών cloud υπηρεσιών το έργο απέδειξε την ικανότητά του να κατασκευάζει ευφυέστερες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας τα δεδομένα που εντάχθηκαν ομαλά στο cloud. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, το έργο παρείχε κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την υποστήριξη των εταίρων, και άλλων ενδιαφερόμενων για δημόσια πληροφορία, στις προσπάθειές τους να μετακινήσουν τις περισσότερες από τις υπηρεσίες και τα δεδομένα τους στο cloud, προκειμένου να αποφασίσουν το καλύτερα δυνατό σχέδιο, τις απαιτήσεις της υποκείμενης υποδομής που θα επιλεγεί ως host, τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες και τα πιθανά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των επιλογών. Εν ολίγοις το έργο παρείχε την απαραίτητη τεκμηρίωση, τη σχετική ανάλυση, το σχέδιο και ένα σύνολο λειτουργικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των οργανισμών που χρειάζεται να μετακινήσουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών του δημόσιου τομέα στο cloud. Η βασισμένη σε υπηρεσίες υποδομή που δημιουργήθηκε από το έργο μπορεί να επιβιώσει των πιλοτικών φάσεων και των φάσεων επίδειξης, δεδομένου ότι οι εταίροι σχεδιάζουν να την ενσωματώσουν στις υποδομές τους, και υπάρχουν διάφορα οικονομικά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τέτοιες ενέργειες.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Dimitris Kotzinos, kotzinoATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα