Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

LDBC

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: LDBC - Linked Data Benchmark Council

Φορέας Χρηματοδότησης: EU FP7-ICT-2011-8

Συντονιστής/Ανάδοχος: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA - UPC, 0

Εταίροι: FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS – FORTH, Network Engine for Objects in Lund AB – NEO, OPENLINK GROUP LIMITED - OGL, Ontotext AD – ONTO, TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN – TUM, UNIVERSITAET INNSBRUCK – UIBK, STICHTING VU-VUMC – VUA

Διάρκεια: 01/10/2012 - 31/03/2015

Ημ/νία Λήξης: 31/3/2015

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.639.330

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 257.725

Web Site: http://www.ldbc.eu/

Στόχος έργου: Τα πρότυπα και η συγκριτική αξιολόγηση είναι δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας πληροφοριών. Εν τούτοις δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένο πακέτο από πλαίσια αξιολόγησης και πρακτικών συγκριτικής αξιολόγησης που να αφορούν RDF δεδομένα και δεδομένα γράφων, αλλά ούτε και μια αρχή για τον καθορισμό των ορισμών που αφορούν τα πλαίσια αξιολόγησης και τον επίσημο έλεγχο των αποτελεσμάτων. Χωρίς αυτά και χωρίς σαφή βιομηχανία με γνώμονα την απόδοση και τη λειτουργικότητα, η μελλοντική ανάπτυξη και η αφομοίωση των τεχνολογιών αυτών βρίσκεται σε κίνδυνο.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Irini Fundulaki, fundulATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα