Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

IdeaGarden

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: IdeaGarden - An Interactive Learning Environment Fostering Creativity

Φορέας Χρηματοδότησης: EU FP7-ICT-2011-8

Συντονιστής/Ανάδοχος: FH OO FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGS GMBH - FHOOE

Εταίροι: AALBORG UNIVERSITET – AU, CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL– CAU, EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH – ETH Zurich, EOOS DESIGN GMBH– EOOS, FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS – FORTH, LEGO SYSTEM AS– LEGO, MUTHESIUS KUNSTHOCHSCHULE– MK

Διάρκεια: 01/10/2012 - 30/09/2015

Ημ/νία Λήξης: 30/9/2015

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.101.682

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 335.960

Web Site: http://idea-garden.org/

Στόχος έργου: Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι μέσα πρόβλεψης της επιτυχίας σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Ωστόσο η αοριστία και η μη-προβλεψιμότητα στη ροή της δημιουργικής εργασίας παραμένει εμπόδιο για την αποτελεσματική υποστήριξη της Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα εργαλεία που απαιτούν οι χρήστες να τυποποιούν και να δομούν τις ιδέες τους και την μέθοδο εργασίας τους είναι σε ένα βαθμό σε αντίθεση με την δημιουργική πρακτική και συχνά απορρίπτονται. Το έργο IdeaGarden λοιπόν ξεκινάει από την κατανόηση ότι η δημιουργική επίλυση προβλημάτων είναι μια πολύπλοκη και προυπάρχουσα γνωστική πρακτική και όχι ένα σύνολο καλά καθορισμένες μεθόδους και τεχνικές. Το έργο θα αναπτύξει ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, αξιοποιώντας την αντίληψη των οπτικών συνόλων πληροφοριών (information mash-ups) ως καταλύτες για δημιουργική εργασία και μάθηση. Υιοθετώντας μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην πρακτική θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε περαιτέρω την δημιουργικότητα σε διαφορετικές περιβάλλοντα και να ανοίξουμε νέες προοπτικές για την υποστήριξη της ΤΠΕ. Αυτή η προοπτική θα προωθήσει νέες μεθόδους για τη σπορά και την καλλιέργεια της των πρακτικών δημιουργικής γνώσης τόσο στο χώρο εργασίας όσο και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των σημερινών συστημάτων ΤΠΕ, θα επινοηθούν νέες τεχνικές αλληλεπιδράσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να παραμείνουν στον έλεγχο της κατάστασης, αλλά και να κατευθύνουν την δημιουργική διαδικασία, κάνοντας χρήση πολλών και διαφορετικών πόρων. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική των διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data paradigm) θα παρέχουμε νέες δυνατότητες για δημιουργική αναζήτηση, κατασκευή γνώσης, καθώς και τη σκέψη πάνω στη συνεργατική διαδικασία. Η εργασία Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D work) εργασία ξεκινά με την έρευνα σε περιβάλλον εργασίας δημιουργικής γνώσης στη βιομηχανία (LEGO και EOOS) και την εκπαίδευση (στο Muthesius Ακαδημία Καλών Τεχνών και Σχεδίου). Βασιζόμενοι στην προσεκτική ανάλυση των δημιουργικών πρακτικών, θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε πιλοτικές εφαρμογές (working demonstrators). Η διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative evaluation) σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή διαδικασία δύο γύρων (two-round development process) θα διασφαλίζει ότι το σύστημα IdeaGarden ταιριάζει στις ανάγκες των χρηστών, ενώ η συνολική αξιολόγηση (summative evaluation) θα επικυρώσει τη συνολική χρησιμότητα της προσέγγισης να προωθήσουμε την μη γραμμική, μη τυπική σκέψη και την μη τυπική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων μεταξύ εμπειρογνωμόνων και αρχάριων.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Vassilis Christophides, christopATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα