Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ARIADNE

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: ARIADNE - Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe

Φορέας Χρηματοδότησης: EU FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1

Συντονιστής/Ανάδοχος: PIN SOC.CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L UNIVERSITA DI FIRENZE - PIN, 0

Εταίροι: 
Deputy Coordinator - UK ADS, University of York
• Austria, Salzburg Research Forschungsgesellschaft M.B.H.
              Oesterreichische Akademie Der Wissenschaften
• Bulgaria, National Institute Of Archaeology With Museum, Bulgarian Academy Of Science
• Cyprus, The Cyprus Institute Limited
• Czech Republic, Archeologicky Ustav Av Cr Praha Vvi
• France, Institut National De Recherches Archeologiques Preventives
• Germany, Deutsches Archaologisches Institut
• Greece, Athena Research And Innovation Center In Information Communication & Knowledge Technologies
              Foundation For Research And Technology Hellas
• Hungary, Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ
• Ireland, The Discovery Programme Lbg
• Italy, Consiglio Nazionale Delle Ricerche
           Associazione Internazionale Di Archeologia Classica Onlus
           Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Italiane E Per Le Informazioni Bibliografiche
• Netherlands, Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen
                Universiteit Leiden
• Romania, Asociatia Arheo Vest
• Slovenia, Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti In Umetnosti
• Spain, Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas
• Sweden, Goeteborgs Universitet
• UK, Mdr Partners (Consulting) Limited
         University Of Glamorgan

Διάρκεια: 01/02/2013 - 31/01/2017

Ημ/νία Λήξης: 31/1/2017

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 8.413.780

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 225.985

Web Site: http://www.ariadne-infrastructure.eu/

Στόχος έργου: Το έργο ARIADNE σκοπεύει να φέρει κοντά και να ολοκληρώσει τις υπάρχουσες αρχαιολογικές ερευνητικές υποδομές έτσι ώστε οι ερευνητές να μπορούν να χρησιμοποιούν κατανεμημένα σύνολα δεδομένων με χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών σε κάθε στάδιο της αρχαιολογικής ερευνητικής μεθοδολογίας.Υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος όγκος αρχαιολογικών ψηφιακών συνόλων δεδομένων τα οποία καλύπτουν διάφορες χρονικές περιόδους, πεδία και περιοχές και αυξάνονται με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Αυτός ο όγκος προκύπτει από συσσωρευμένη ερευνητική δουλειά από ερευνητές, ομάδες, ινστιτούτα που ωστόσο στο σύνολό του αποτελείται από διάφορα κομμάτια που αναπόφευκτα εισάγουν μια ανομοιογένεια καθώς και δυσκολία στην πρόσβασή τους. Τέτοιου είδους δεδομένα είναι δύσκολα προσπελάσιμα καθώς είναι διασκορπισμένα σε διάφορες συλλογές ακόμα και σε αδημοσίευτες εκθέσεις οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή ανταλλαγής γνώσεων. Η προσπάθεια ολοκλήρωσης όλων των δεδομένων θα βοηθήσει στην άμεση και διακρατική πρόσβαση των ερευνητών σε κέντρα δεδομένων, καθώς και στη δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών βασισμένων σε κοινές διεπαφές που παρέχουν πρόσβαση με χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα θα ανοιχτούν νέοι ερευνητικοί ορίζοντες στον τομέα της αρχαιολογίας που θα βασίζονται στην σύγκριση, επαναχρησιμοποίηση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του παρελθόντος σε σχέση με τις τρέχουσες εργαστηριακές δραστηριότητες. Επίσης αυτή η προσπάθεια θα συνεισφέρει στη δημιουργία μια νέας κοινότητας ερευνητών που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τεχνολογίες της Πληροφορικής και να τις ενσωματώσουν στον κορμό μιας καθιερωμένης αρχαιολογικής έρευνας.
Για να αποδώσουν όλες οι παραπάνω προσπάθειες, το έργο αυτό θα χρησιμοποιήσει τεχνολογίες ολοκλήρωσης που θα είναι χτισμένες σε κοινά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων συνόλων δεδομένων και σε ενέργειες που θα τύχουν ευρείας αποδοχής από την κοινότητα χρηστών. Ο γενικός στόχος που περιγράφεται παραπάνω θα επιτευχθεί μέσω επιμέρους στόχων που θα υλοποιούν την παροχή μιας προχωρημένης και ενσωματομένης υποδομής.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα