Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

CulturalGeosemantics

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Geosemantics for Cultural Heritage Documentation – Domain specific ontological modelling and implementation of a Cultural Geosemantic Information System based on ISO specifications

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission / FP7-PEOPLE-2011-IEF

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), 0

Διάρκεια: 01/09/2012 - 31/08/2014

Ημ/νία Λήξης: 31/8/2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 167.847

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 167.847

Web Site:  http://cordis.europa.eu/projects/rcn/103356_en.html

Στόχος έργου: Στόχος του έρχου είναι η ολοκλήρωση σημασιολογικών εφαρμογών πολιτιστικής κληρονομιάς χρησιμοποιώντας γεωγραφική πληροφορία. Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις είναι πλέον δυνατόν να δημιουργηθεί η εννοιολογική βάση για να υλοποιηθεί και να συνυπάρξει η γεωγραφική με την σημασιολογική πληροφορία δίνοντας έναν πολύ δυνατό συνδυασμό. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα Cultural Geosemantic Information System το οποίο θα βασίζεται σε πρότυπα ISO. Η υλοποίηση αυτής της νέας προσέγγισης θα παρέχει μια μεθοδολογία και ένα εργαλείο το οποίο θα παρουσιάζει την ιστορία των πολιτισμικών ψηφιακών αντικειμένων στο γεωγραφικό τους πλαίσιο με χρήση προηγμένων τεχνολογιών γεωπληροφορικής. Επίσης προηγμένα σημασιολογικά εργαλεία θα είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν χωρικές επερωτήσεις και θα είναι υπεύθυνα για την ολοκλήρωση των σημασιολογικών δεδομένων στο Linked Open Data Cloud. Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να εφαρμοστούν σε portals όπως το Europeana το οποίο έχει σαν στόχο να κάνει διαθέσιμη την ευρωπαϊκή πολιτισμική και επιστημονική κληρονομιά για διεπιστημονική έρευνα. Ο τομέας της τεκμηρίωσης της πολιτισμικής κληρονομίας ως γνωστόν είναι ιδιαίτερα διεπιστημονικός και για αυτό σκοπός του παρόντος έργου είναι να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των διάφορων προσεγγίσεων. Η μεθοδολογική και εννοιολογική βάση για το έργο είναι το πρότυπο ISO CIDOC-CRM (Conceptual Reference Model) το οποίο αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Για την γεωγραφική πληροφορία υπάρχει και λαμβάνεται υπόψη το πρότυπο ISO 19100. Η υλοποίηση θα εκπονηθεί από το εργαστήριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής χρησιμοποιώντας μια μοναδική διαθέσιμη υποδομή για πολιτισμική πληροφορική. Μέρος αυτής της υποδομής ολοκληρώθηκε στα πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 3D-COFORM.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα