Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

DARIAH-ΚΡΗΤΗ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: DARIAH-Κρήτη- Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΣΠΑ 2007-2013

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Μάρτιν Ντερ

Διάρκεια: 10/04/2013 - 30/09/2015

Ημ/νία Λήξης: 30/9/2015

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 252.470

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 252.470

Web Site: DariahCrete

Στόχος έργου: Το έργο ακολουθεί τη μελέτη σκοπιμότητας του ΔΥΑΣ, υλοποιεί την ανάπτυξη της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος της ΓΓΕΤ για τη Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών στους τομείς του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη Υποδομών.
Η δράση αυτή εκτελείται σε συνεργασία με τη δράση του DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ, η οποία υλοποιείται από την Ακαδημία Αθηνών και τους συνεργάτες της (Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Ερευνών, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).
Τα παραδοτέα του έργου DARIAH-ΚΡΗΤΗ περιλαμβάνουν σύνταξη οδηγιών και καλών πρακτικών, διεξαγωγή διεπιστημονικών συναντήσεων εργασίας, ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών οδηγών και αποσκοπούν στην:
(α) ανάπτυξη των ψηφιακών πόρων, όπως οι συλλογές, οι ορολογίες, τα πρότυπα και οι βέλτιστες πρακτικές
(β) ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
(γ) διαχείριση του περιεχομένου και του αποθετήριου, καθώς επίσης και για τη στήριξη των δράσεων που περιλαμβάνονται στο DARIAH Europe.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα