Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

HELBIONET

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: HELBIONET-Hellenic Network for Biodiversity Research: Construction and Implementation phase for the LifeWatch Centre

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΣΠΑ 2007-2013

Συντονιστής/Ανάδοχος: Hellenic Centre for Marine Research - hcmr, Χρήστος Αρβανιτίδης

Εταίροι: FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS – FORTH

Διάρκεια: 29/11/2012 - 30/09/2015

Ημ/νία Λήξης: 30/9/2015

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 300.000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 300.000

Στόχος έργου: Ο γενικός στόχος της πρότασης είναι να αναπτυχθεί και να εκπληρωθεί το όραμα για το ελληνικό κέντρο LifeWatch και να καθιερωθεί ως το κέντρο Αριστείας της βιοποικιλότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος είναι:
Να συντονιστεί όλο το ελληνικό επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται πάνω σε δεδομένα βιοποικιλότητας και σε παρατηρητήρια δεδομένων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου να επιτευχθεί ένα παγκόσμιας κλάσης εθνικό Κέντρο Aριστείας LifeWatch. Αυτό το Κέντρο LifeWatch πρέπει να δημιουργήσει πρότυπες δομές διαχείρισης, να είναι νομίμως κατοχυρωμένο, και να οικοδομήσει την κατάλληλη διεπαφή για σχήματα συνεργασίας με σκοπό τη συνέχισή του μετά την κρατική χρηματοδότηση.
Να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη σύνθετων εικονικών τομέων μέσα από μια σειρά Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, οι οποίες θα διευκολύνουν τόσο τους παρόχους των δεδομένων όσο και τους χρήστες, και θα συντονίζουν εικονικά τις δυναμικές ομάδες συνεχούς συλλογής δεδομένων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Να αναπτυχθεί μια σειρά εικονικών εργαστηρίων, στα οποία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας επιστήμη σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης, από τα μόρια ως τα οικοσυστήματα. Αυτά τα εικονικά εργαστήρια θα βοηθήσουν τους επιστήμονες και τους υπόλοιπους τελικούς χρήστες να απαντήσουν ερωτήσεις τύπου «γιατί» και «πώς». Επίσης, να βοηθήσουν επαρκώς τους περιβαντολογικούς διαχειριστές και τους δημιουργούς πολιτικών, μεταξύ άλλων, να υιοθετήσουν την έννοια της βιοποικιλότητας στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Να βοηθηθεί η κεντρική Ερευνητική Υποδομή υιοθετώντας και θεσπίζοντας, στα πλαίσια του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, τα κύρια LifeWatch έργα με τεράστιο αντίκτυπο στους χρήστες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Να οικοδομηθούν ικανότητες σε εθνικό επίπεδο μέσω ενός δικτύου δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την ενίσχυση της οργανωτικής ανάπτυξης.
Η διάδοση στο κοινό των πληροφοριών, της επιστημονικής γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε, και η σύνδεση των ιδεών και των πρακτικών του δικτύου με τις δραστηριότητες στοχευόμενων ομάδων και της κοινωνίας γενικότερα.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα