Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

RealEstate2.0

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: RealEstate2.0 - Καινοτόμες υπηρεσίες Real-Estate: αξιοποιώντας το Web 2.0

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΣΠΑ 2007-2013, Συνεργασία 2011

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Γιάννης Σταύρακας

Εταίροι: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ - ΙΠ, TREK CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - TREK CONSULTING, ΑΒΔΕΛΑΣ Π.- ΛΑΖΟΥΡΑΣ Ε. Ο.Ε RE/MAX Elite - RE/MAX Elite

Διάρκεια: 24/05/2013 - 31/10/2015

Ημ/νία Λήξης: 31/10/2015

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 800.000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 193.000

Στόχος έργου: To έργο RealEstate2.0 έργο στοχεύει να ανοίξει την ελληνική αγορά ακινήτων στο κόσμο παρέχοντας μια γενικευμένη υποδομή για τη συλλογή, την εξαγωγή, τη συγκέντρωση και τη διόρθωση πληροφορίας που σχετίζεται με τα ακίνητα από πληθώρα πηγών (διοικητικές, τουριστικές, κοινωνικά δίκτυα), επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τη μείωση του κόστους για τη απόκτηση και διατήρηση δεδομένων υψηλής ποιότητας, διαχρονικά.
Παράλληλα, παρέχονται προηγμένα επιχειρηματικά μοντέλα έτσι ώστε οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ακινήτων, να διαχειρίζονται το χαρτοφυλακίο τους με βάση την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων και δείκτων που σχετίζονται με τη τοποθεσία, ενώ επιπλέον επιτρέπει την διερεύνηση μέσα στο χρόνο των σημείων ενδιαφέροντος που περιβάλλουν ένα ακίνητο έτσι ώστε να μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα για τις θετικές και αρνητικές εξωτερικότητες που το περιβάλλουν.
Με βάση τα παραπάνω, μια σειρά από προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ακινήτων υλοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας state-of-the-art τεχνολογίες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Web 2.0.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Irini Fundulaki, fundulATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα