Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Δίγλωσσος οδηγός για το πρότυπο ISO 21127

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Bilingual multimedia tutorial for ISO 21127

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΚτΠ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Μάρτιν Ντερ

Διάρκεια: 01/03/2007 - 30/11/2008

Ημ/νία Λήξης: 30/11/2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 33.051

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 33.051

Web Site: http://139.91.183.3:8080/CIDOC/

Στόχος έργου: Το διεθνές πρότυπο ISO 21127 είναι μια θεμελιώδης οντολογία η οποία αποσκοπεί στη διασύνδεση και ολοκλήρωση πληροφοριών, που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά και η οποία βασίζεται σε μια κοινή εννοιολογική θεώρηση. Η οντολογία αυτή παρέχει ένα ενιαίο και επεκτάσιμο σημασιολογικό πλαίσιο ικανό να συγκεντρώσει, συσχετίσει και ολοκληρώσει οποιασδήποτε πληροφορία που αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά. Ο σκοπός του προτύπου αυτού είναι να παρέχει μια κοινή γλώσσα μεταξύ των ειδικών του χώρου (αρχαιολόγοι, συντηρητές, επιμελητές κλπ.) για τη διαμόρφωση απαιτήσεων για πληροφοριακά συστήματα, να λειτουργεί ως οδηγός καλής πρακτικής για εννοιολογική μοντελοποίηση και να αποτελεί ένα βασικό σχήμα για την δημιουργία μεγάλων συνδεδεμένων δικτύων γνώσεων στο Διαδίκτυο. Πέρα από τη χρήση του στην πολιτιστική κληρονομιά, έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά του σε εφαρμογές «ηλεκτρονικών» επιστημών (e-science) και βιοποικιλότητας (biodiversity). To ISO 21127 είναι η έκδοση 3.4.9 της οντολογίας αναφοράς του CIDOC(CIDOC Conceptual Reference Model και σε συντομία CIDOC CRM) και είναι η πρώτη φορά που ένα πρότυπο του χώρου της πολιτισμικής τεκμηρίωσης γίνεται πρότυπο ISO, εγκαινιάζοντας έτσι μία νέα εποχή για το πεδίο αυτό. Επίσης είναι και το πρώτο πρότυπο ISO, το οποίο απορρέει κατά κύριο λόγο από ερευνητική δραστηριότητα ελληνικού ερευνητικού κέντρου. Η οντολογία αναφοράς αυτή μεταφράστηκε στα ελληνικά στα πλαίσια του έργου Πρότυπα πολιτισμικής τεκμηρίωσης και τεχνολογίες υποστήριξης της διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος και της διαλειτουργικότητας συστημάτων με κωδικό ΟΠΣ 92402. Στα πλαίσια του έργου τούτου προτείνεται η ανάπτυξη δίγλωσσου μαθησιακού πολυμεσικού οδηγού υπο μορφή kit για την διάδοση και επιχειρησιακή αξιοποίηση του μέσω του διαδικτύου. Ο δίγλωσσος αυτός μαθησιακός οδηγός θα διαμοιράζεται είτε μέσω DVD είτε μέσω των δικτυακών τόπων της ΚτΠ, του δικτυακού τόπου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου του Πρότυπα πολιτισμικής τεκμηρίωσης και τεχνολογίες υποστήριξης της διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος και της διαλειτουργικότητας συστημάτων με κωδικό ΟΠΣ 92402 καθώς επίσης και στον επίσημο το διαδικτυακό τόπο του CIDOC-CRM (http://cidoc.ics.forth.gr/), τον οποίο το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, στεγάζει παρέχοντας σημαντική υποδομή για την ανάπτυξη του.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα