Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Σύστημα τεκμηρίωσης και προβολής του αρχειακού υλικού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΚτΠ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Μάρτιν Ντερ

Διάρκεια: 01/11/2005 - 31/12/2006

Ημ/νία Λήξης: 31/12/2006

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 98.175

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 98.175

Web Site: http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/BDB/

Στόχος έργου: Το ΙΤΕ-ΙΠ είχε αναλάβει την ανάπτυξη ενός συστήματος τεκμηρίωσης και διαχείρισης ιστορικών εγγράφων και ενός συστήματος παραγωγής παρουσιάσεων αρχειακού υλικού

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Maria Theodoridou, mariaATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα