Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Ψηφιακή Πινακοθήκη–Ολοκληρωμένη ψηφιακή επικοινωνία της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΚτΠ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Μάρτιν Ντερ

Διάρκεια: 14/10/2005 - 31/12/2006

Ημ/νία Λήξης: 31/12/2006

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 55.555

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 55.555

Στόχος έργου: Το ΙΤΕ-ΙΠ είχε αναλάβει να παρέχει υποστήριξη σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα που αφορούν το έργο Ψηφιακή Πινακοθήκη – Ολοκληρωμένη ψηφιακή επικοινωνία της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα