Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Εξερευνώντας τον Κόσμο του Βυζαντίου

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Exploring the Byzantine world and Culture

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013 / Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Μάρτιν Ντερ

Διάρκεια: 17/02/2012 - 16/02/2013

Ημ/νία Λήξης: 16/2/2013

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 172.200

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 140.000

Web Site: http://www.exploringbyzantium.gr

Στόχος έργου: Το ολοκληρωμένο σύστημα περιελάμβανε τον σχεδιασμό και υλοποίηση δύο συστημάτων.
Το σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών «Εξερευνώντας τον Κόσμο του Βυζαντίου», και το σύστημα «Διαχείρισης πολιτισμικής πληροφορίας».
Το σύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών είναι ένα σύστημα τύπου portal, που το ευρύ κοινό, μαθητές και ειδικοί μπορούν να πληροφορηθούν για τα βυζαντινά μνημεία και την κοινωνικό βίο και πολιτισμό. Το δεύτερο σύστημα «Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας» αφορά την διαχείριση περιεχομένου προβολής πο δημοσιοποιείται στο portal.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα