Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ANNA KOMNENE

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: ΑΝΝΑ ΚΟΜΝEΝE - Creation and promotion of multilingual electronic editions and of an information portal on Monuments of Byzantine Era

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΚτΠ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Μάρτιν Ντερ

Διάρκεια: 08/12/2005 - 31/10/2006

Ημ/νία Λήξης: 31/10/2006

Web Site: http://www.ekbmmdb.gr

Στόχος έργου: 

The work in this project include

  1. the development of a cultural multilingual system for management and documentation of scientific data for the monuments of Byzantine World.
  2. the development of a thesaurus for listed buildings restoration and the use and adaptation of SIS-TMS
  3. the development of a portal for the dynamic data exploitation in 5 languages (greek, english, french, italian and arabic)

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα