Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

RIP-C

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: RIP-C - Regional Innovation Pole of Crete - Α3: Advanced Broadband Services and E-Business

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΠΑΝ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Vasilios Siris

Εταίροι: Πολυτεχνείο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, FORTHNET ΑΕ, IKAΡOS ΑΕ, GENNET ΑΕ

Διάρκεια: 01/11/2006 - 15/12/2008

Ημ/νία Λήξης: 15/12/2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 300954

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 20765

Στόχος έργου: 

The project aims at developing and evaluating advanced value-added services over broadband networks and to create a center for E-Business and Business Transformation that will advocate and promote the use of new ICT technologies for business transformation and adoption of new business models. Additionally, a new pole for training and continuous education will be established with the goal of enhancing the capacities of businesses in the Region of Crete in exploiting new ICT technologies and broadband services and thus, improving their competitiveness potential. The pole will also function as an “information center” for enterprises and small businesses with the purpose of broadly disseminating the results of the project and assessing its impact in the business landscape of the region of Crete.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Dimitris Plexousakis, dpATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα