Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

C-Web

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: C-Web: σχεδιασμός πλατφόρμας υποστήριξης κοινοτήτων ενδιαφερόντων πάνω από το Διαδίκτυο

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: ERCIM-EEG, Βασίλης Χριστοφίδης

Εταίροι: EDW international SrL (ITA)

Διάρκεια: 01/01/2000 - 31/12/2000

Ημ/νία Λήξης: 31/12/2000

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 342401

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 79200

Web Site: http://cweb.inria.fr/

Στόχος έργου: C-Web: A Generic Platform Supporting Community-Webs: Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας υποστήριξης κοινοτήτων ενδιαφερόντων στο Διαδίκτυο. Ο πυρήνας του έργου που έχει αναλάβει το ΙΤΕ, αφορούσε την ανάπτυξη μιας κατανεμημένης βάσης μετα-δεδομένων για πληροφοριακούς πόρους Διαδικτύου, τα οποία δημιουργούνται και διαμοιράζονται από τα μέλη μιας κοινότητας σύμφωνα μ'ένα μοντέλο περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η κοινή γνώση ενός μοντέλου περιοχής αναπαριστάται σαν ένα σύνολο από έννοιες και συσχετίσεις που ερμηνεύουν σαν στιγμιότυπα (instances) τα μετα-δεδομένα των διαθέσιμων πόρων μιας κοινότητας. Πρόκειται για ένα μοντέλο σημασιολογικής ολοκλήρωσης πληροφοριακών πόρων (από απλά έγγραφα μέχρι ολόκληρες βάσεις δεδομένων) που αξιοποιεί τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο των προτύπων μετα-δεδομένων για τον Παγκόσμιο Ιστό όπως το RDF. Η δηλωτική πρόσβαση στα RDF μετα-δεδομένα μέσω προωθημένων γλωσσών επερώτησης ημι-δομημένων δεδομένων και σημασιολογικών δικτύων καθώς και η αυτόματη εξαγωγή μετα-δεδομένων από το περιεχόμενο των διαθέσιμων πόρων μιας κοινότητας είναι δύο από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του C-Web.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Vassilis Christophides, christopATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα