Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΟΛΕΜΩΝ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: ΠΟΛΕΜΩΝ Συντονισμένες υπηρεσίες πληροφορικής για την τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, ΕΠΕΤ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Πάνος Κωνσταντόπουλος

Εταίροι: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Epsilon Software, Intrasoft AE, Μουσείο Μπενάκη, Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.)

Διάρκεια: 01/01/1995 - 31/12/1997

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1997

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1631887

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 381699

Στόχος έργου: 

Το έργο ΠΟΛΕΜΩΝ αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για το Εθνικό Αρχείο Μνημείων και ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μουσείου, για εφαρμογή σε εθνική κλίμακα. Το Πολέμων που διήρκεσε από τα τέλη του 1994 ως και το 1997, εκτελέστηκε στο πλαίσο του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.
Τα πληροφοριακά συτήματα Εθνικού Αρχείου Μνημείων και μουσείου έχουν συμπληρωματικούς ρόλους. Η ανάγκη ανάπτυξης δυο διακεκριμένων συστημάτων απορρέει από τη διαφορά κλίμακας και λεπτομέρειας που καθένα καλείται να υπηρετήσει, καθώς και από το γεγονός ότι το Εθνικό Αρχείο Μνημείων χειρίζεται πληροφορίες που δημιουργούνται και ανήκουν σε διακεκριμένες, αυτοτελείς και γεωγραφικώς κατανεμημένες μονάδες (τις περιφερειακές μονάδες και άλλες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ), ενώ ένα μουσείο συνήθως αποτελεί συγκεντρωμένο σύστημα με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, στόχους και δραστηριότητες. Η γενική συγκρότηση όμως των δύο συστημάτων, από πλευράς πληροφοριών και λειτουργιών, είναι κοινή. Για την ανάπτυξη των δύο συστημάτων έγινε χρήση του Συστήματος Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (SIS).

Σύνδεσμοι: Πληροφοριακό Σύστημα για το Εθνικό Αρχείο Μνημείων
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μουσείου
Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (SIS)
 
 

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα