Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

REWERSE

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: REWERSE - Συλλογιστική στο Διαδίκτυο με Κανόνες και Σημασιολογία

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ludwig - Maximilians Universitat Munchen, Francois Bru

Εταίροι: Institutul National de Cercetare-Dezrvoltare in Informatica , RO
Heriott-Watt University, UK
Eindhoven University of Technology, NL
Universitat Gottingen, DE
Universitat Hannover, DE
Foundation of Research and Technology - Hellas, GR
Friedrich-Schiller-Universitat Jena, DE
LibRT, NL
Linkopings Universitet, SE
Universidade Nova de Lisboa, PT
Technische Universitat Dresden, DE
University of Malta, MT
The Victoria University of. Manchester, UK
INRIA LORIA, FR
Universita di Napoli, IT
INRIA Rocquencourt FR
Hogskolan i Skovde, SE
Universitat St. Gallen, CH
Fundacion Tekniker,
Telefonica Investigacion y Desarollo, ES
Universita degli Studi di Torino, IT
Universita Ca' Foscari Venezia, IT
Technische Universitat Wien, AT
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, PL
webXcerpt Software GmbH, DE,
Universitat Zurich, CH

Διάρκεια: 01/03/2004 - 29/02/2008

Ημ/νία Λήξης: 29/2/2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 11776924

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 86480

Web Site: http://www.rewerse.net

Στόχος έργου: Στόχος του REWERSE είναι να καθιερωθεί η Ευρώπη ως ηγετική δύναμη όσον αφορά στις γλώσσες συλλογισμού για το διαδίκτυο μέσω:

  1. της δικτύωσης και δόμησης της επιστημονικής κοινότητας που έχει ανάγκη αυτόν τον τομέα
  2. της παροχής απτών τεχνολογικών βάσεων, που δεν υπάρχουν σήμερα, για βιομηχανική ανάπτυξη λογισμικού προηγμένων συστημάτων και εφαρμογών για το διαδίκτυο.

Η επιστημονική κοινότητα που θα δικτυωθεί και δομηθεί από το REWERSE :

  • θα αναπτύξει μία μικρή αρχικά συλλογή διαλειτουργικών γλωσσών συλλογισμού για προηγμένα συστήματα και εφαρμογές στο διαδίκτυο που θα είναι όμως συνεπής και πλήρης
  • θα εξετάσει αυτές τις γλώσσες σε συστήματα του διαδικτύου με αναπροσαρμοζόμενο περιεχόμενο και συστήματα στήριξης αποφάσεων που θα χρησιμοποιηθούν σαν πλατφόρμες δοκιμών για την αποδείξει την εγκυρότητα του εγχειρήματος.
  • θα φέρει τις προτεινόμενες γλώσσες σε επίπεδο προ-προτύπων προκειμένου να υποβληθούν σε οργανισμούς τυποποίησης όπως το W3C.

Το REWERSE θα αναπτύξει δραστηριότητες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για πανεπιστήμια καθώς επίσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Ενημερότητας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία με θέμα τις γλώσσες συλλογισμού για συστήματα και εφαρμογές στο διαδίκτυο.

Οι γλώσσες συλλογισμού για το διαδίκτυο είναι μια νέα τεχνολογία που δεν υπάρχει σήμερα. Αυτή η τεχνολογία θα αντιπροσωπεύσει σύντομα μια ουσιαστική και σημαντική πρόοδο για τα συστήματα και τις εφαρμογές του διαδικτύου. Το REWERSE θα προωθήσει την έρευνα για ένα ζήτημα ιδιαίτερης οικονομικής σπουδαιότητας. Κατά συνέπεια το REWERSE θα συμβάλει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε έναν ουσιαστικό τομέα των σημερινών τεχνολογιών πληροφοριών.

Το REWERSE θα καθιερωθεί παγκοσμίως ως ηγετικό εικονικό ερευνητικό κέντρο στις γλώσσες και τις μεθόδους συλλογισμού για το διαδίκτυο. Το REWERSE θα εξασφαλίσει ότι αυτή η νέα τεχνολογία έχει σαν αποτέλεσμα πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Grigoris Antoniou

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα