Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

PROGNOCHIP

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: PROGNOCHIP - Ανάπτυξη της Τεχνολογίας Μικροσυστοιχιών DNA στην Ελλάδα: Αναγνώριση και Αξιολόγηση Μοριακών Δεικτών για την Κατηγοριοποίηση και Πρόγνωση του Καρκίνου του Μαστού

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΠΑΝ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ), Δημήτρης Καφετζόπουλος

Εταίροι: Πρόληψις Α.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης, IARC

Διάρκεια: 01/10/2003 - 30/09/2006

Ημ/νία Λήξης: 30/9/2006

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 587000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 12600

Στόχος έργου: 

Το πρόγραμμα με την επωνυμία PROGNOCHIP αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση της αναγνώρισης και της αξιολόγησης μοριακών δεικτών για την κατηγοριοποίηση και πρόγνωση του καρκίνου του μαστού. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα PROGNOCIP επιδιώκει να καθορίσει τα προφίλ της γονιδιακής έκφρασης για 200 τουλάχιστον καρκινώματα μαστού, αναλύοντας όσο είναι δυνατόν περισσότερα ανθρώπινα γονίδια σε μια μικροσυστοιχία, με σκοπό να ταυτοποιηθούν και να αναδειχθούν νέοι προγνωστικοί δείκτες για τον καρκίνο του μαστού, ενώ ταυτόχρονα έχει ως στόχο και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής των δεικτών αυτών.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο Κλινικο-Γονιδιακό Περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει:

  • ένα Κλινικό Πληροφοριακό Σύστημα για την αποθήκευση των κλινικών δεδομένων των ασθενών (π.χ., εργαστηριακές εξετάσεις,
    ιστοπαθολογικές διαγνώσεις, δημογραφικά στοιχεία, κ.α.)
  • ένα Γονιδιακό Πληροφοριακό Σύστημα για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα πειράματα μικροσυστοιχιών, την κανονικοποίηση των αρχικών δεδομένων υβριδοποίησης, και την αποθήκευση των προφίλ γονιδιακής έκφρασης των καρκινικών όγκων,
  • ένα σύστημα Διαμεσολάβησης το οποίο επιτρέπει την επερώτηση και συγχώνευση δεδομένων που προέρχονται από τα διαφορετικά κλινικά και γονιδιακά πληροφοριακά συστήματα, και
  • ένα σύστημα Εξόρυξης Δεδομένων το οποίο επιτρέπει τη συσχέτιση και ερμηνεία των ανακτημένων κλινικο-γονιδιακών πληροφοριών, έτσι ώστε η διαπίστωση υποκατηγοριών μεταξύ των ασθενών και η λεπτομερέστερη διάγνωση της νόσου να αποτελέσουν τη βάση για αποφάσεις εξατομικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΠΣ στο έργο PROGNOCHIP επισκεφθείτε τη σελίδα:
http://www.ics.forth.gr/isl/projects/PrognoChip/index.html

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Anastasia Analyti, Dimitris Plexousakis, {analyti, dp}ATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα