Χρήστος Γεωργής

 

Μηχανικός Λογισμικού

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100,
Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30 2810 391622
Fax: +30 2810 391638
E-mail:georgisATics.forth.gr

Ο Χρήστος Γεωργής είναι Μηχανικός Λογισμικού στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ. Έχει δίπλωμα Master of Science στην Αρχιτεκτονική Συστημάτων και πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τα κύρια ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν το πληροφοριακά συστήματα, η παράσταση γνώσεων και η πολιτισμική πληροφορική, ο σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και οι πολύγλωσσοι θησαυροί, η ανάπτυξη μεθόδων και πρότυπων εργαλείων για την αναπαράσταση και επεξεργασία γνώσης στο διαδίκτυο, η ανάπτυξη εργαλείων για την διαχείριση σημασιολογικής πληροφορίας στο διαδίκτυο.

Είναι υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης για τα συστήματα / προϊόντα που παρέχει το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων: ΣΥΝΘΕΣΙΣ - Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Μουσειακών αντικειμένων, THEMAS– Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης πολύγλωσσων θησαυρών όρων.

Επίσης είναι υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης για τα συστήματα / πλατφόρμες που αναπτύχθηκαν από τα έργα IdeaGarden, 3DSYSTEK και 3D-COFORM και αφορούν στην πλατφόρμα αποθήκευσης, διαχείρισης και τεκμηρίωσης ψηφιακών δεδομένων και μεταδεδομένων καθώς και των διαδικασιών συλλογής τους (πχ ψηφιοποίηση), επεξεργασίας και μεταποίησης τους.

Yπήρξε υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης για παλαιότερα συστήματα / προϊόντα του εργαστηρίου: το Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (SIS), είναι ένα ευέλικτο, υψηλών επιδόσεων σύστημα για διαχείριση εννοιών και σημασιολογικών συνδέσμων, κατ' εξοχήν κατάλληλο για μετα-μοντελοποίηση, το SIS-TMS Σύστημα διαχείρισης πολύγλωσσων θησαυρών όρων ένα εργαλείο για την ανάπτυξη πολύγλωσσων θησαυρών και το WebTMS ένα διαδικτυακό σύστημα πολύγλωσσων θησαυρών όρων ένα εργαλείο για την ανάπτυξη πολύγλωσσων θησαυρών.

Έργα στα οποία έχει συμμετοχή:

- HOBBIT - Ηolistic Benchmarking of Big Linked Data, αναπτύσσει μια ολιστική ανοικτή πλατφόρμα και βιομηχανικού επιπέδου προγράμματα συγκριτικής αξιολόγησης συστημάτων διαχείρισης Μεγάλων Διασυνδεδεμένων Δεδομένων

- IdeaGarden - An Interactive Learning Environment Fostering Creativity

- RealEstate2.0  - RealEstate2.0 - Καινοτόμες υπηρεσίες Real-Estate: αξιοποιώντας το Web 2.0

- 3DSYSTEK - Σύστημα Τεκμηρίωσης - Ανάδειξης - Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστατης Αποτύπωσης, Μοντελοποίησης και Καταγραφής Μεταδεδομένων

- Εξερευνώντας τον Κόσμο του Βυζαντίου  - Περιλαμβάνει το σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών «Εξερευνώντας τον Κόσμο του Βυζαντίου», και το σύστημα «Διαχείρισης πολιτισμικής πληροφορίας».

- 3D-COFORM - Αν'απτυξη προηγμένων  τεχνολογιών για τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση, μια καθημερινή και αναγκαία πρακτική στον τομέα της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς.

- GNM-DMS-Version 2.0 - Δεύτερη έκδοση συστήματος τεκμηρίωσης του Γερμανικού Μουσείου της Νυρεμβέργης.

- GNM Image Documentation and Administration System - Σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης φωτογραφικού υλικού θα αποτελείται από ένα σύστημα αποθήκευσης (repository) για όλες τις ψηφιακές φωτογραφίες του Γερμανικού Μουσείου της Νυρεμβέργης.

- Patakis Lexicon - a dictionary publishing system. Ππροηγμένο σύστημα πληροφορικής για την διαχείριση και επεξεργασία λημμάτων πολυγλωσσικών λεξικών

- Δίγλωσσος οδηγός για το πρότυπο ISO 21127

- Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας - Τεκμηρίωση και προώθηση της Κρητικής παραδοσιακής κοινωνίας

- ΑΝΝΑ ΚΟΜΝEΝE - Creation and promotion of multilingual electronic editions and of an information portal on Monuments of Byzantine Era

- ΔΙΑΒΑΤΙΣ - Διαδραστικό Σύστημα για τη Βελτίωση στην Ανάδειξη Τουριστικών & Ιστορικών Στοιχείων

- CRISATEL - Συστήματα Καινοτομίας Αποκατάστασης και Συντήρησης για Σύλληψη Εικόνας και Ψηφιακή Αρχειοθέτηση της Εκπαίδευσης Κατάρτισης και της δια βίου Mάθησης.

- SCHOLNET - Περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμής ψηφιακών βιβλιοθηκών για την υποστήριξη δικτύων επιστημονικών κοινοτήτων

- AQUARELLE - Κοινωνία πολιτισμικής πληροφορίας με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και πολυμέσων

- ITHACA-IT - Ολοκληρωμένο περιβάλλον και σύστημα ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής - Εκμετάλλευση καινοτομιών

- ITHACA - Ολοκληρωμένο περιβάλλον και σύστημα ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής


Δημοσιεύσεις

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα