ΔΙΑΘΕΣΙΣ
Σύστημα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακών Εγγράφων

Περιγραφή του ΔΙΑΘΕΣΙΣ

Tο Σύστημα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακών Εγγράφων ΔΙΑΘΕΣΙΣ παρέχει ένα λειτουργικό περιβάλλον για

 • την τεκμηρίωση του περιεχομένου εγγράφων σε επίπεδο θέματος ή άρθρου
 • την αποθήκευση, διαχείριση  των ψηφιακών  εγγράφων  και του αντίστοιχου κειμένου  
 • την αναζήτηση και προβολή των θεμάτων, των άρθρων και των εγγράφων

Χαρακτηριστικά του ΔΙΑΘΕΣΙΣ

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη λειτουργιών τεκμηρίωσης του περιεχομένου εγγράφων σε επίπεδο θέματος ή άρθρου ενώ η συνήθης πρακτική είναι η τεκμηρίωση σε επίπεδο τεύχους ή σελίδας.
 • Τεκμηρίωση βάσει CIDOC-CRM (ISO 21127:2006) μεταδεδομένων.
 • Υποστήριξη λειτουργιών αποθήκευσης και διαχείρισης εικόνων των ψηφιοποιημένων  εγγράφων, του αντίστοιχου κειμένου  όπως προκύπτει από λογισμικό αυτόματης οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και των μεταδεδομένων του.
 • Δυνατότητα διόρθωσης των κειμένων που έχουν προκύψει από την αυτόματη οπτική αναγνώριση κειμένου.
 • Υποστήριξη λειτουργιών αναζήτησης και προβολής είτε μεμονωμένων άρθρων είτε ολόκληρων εγγράφων.
 • Αναζήτηση βάσει αποτελεσμάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) σε ψηφιοποιημένα έγγραφα.
 • Αναζήτηση βάσει CIDOC-CRM (ISO 21127:2006) μεταδεδομένων.
 • Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης θησαυρών όρων με δυνατότητα πλοήγησης στο θησαυρό μέσω γραφημάτων δενδροειδούς δομής για την ευκολότερη συμπλήρωση των πεδίων μεταδεδομένων.
 • Εργονομική βελτιστοποίηση τεκμηρίωσης εγγράφου, συμπλήρωση μεταδεδομένων βάσει θησαυρού όρων. 
 • Μηχανισμός τοπικής αποθήκευσης για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
 • Πλήρως Web based Interface (διαδικτυακή διεπαφή).
 • Υποστήριξη μηχανισμού μαζικής εισαγωγής ψηφιοποιημένων εγγράφων μέσω XML αρχείων.
 • Μηχανισμός αποθήκευσης βασισμένος στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Fedora Digital Library System.
 • Χρήση τεχνολογιών αιχμής (SVG, Ajax).

Απαιτήσεις σε hardware

Ελάχιστες απαιτήσεις σε hardware για την εγκατάσταση του συστήματος:

 • Server: Pentium IV με 512ΜΒ RAM, 50GB σκληρό, XP/2000 (ή μεταγενέστερο).
 • Client: Celeron 700 Mhz 128 MB μνήμη, XP/2000 (ή μεταγενέστερο).

Demo / Downloads

Μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης του ΔΙΑΘΕΣΙΣ στις παρακάτω παρουσιάσεις και συστήματα:

DIATHESIS: OCR based semantic annotation of newspapers. (Παρουσίαση του συστήματος και των λειτουργιών του στο SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage, September 13-15, 2007, Cetinje, Montenegro)

Φυλλάδιο ΔΙΑΘΕΣΙΣ ( )

Παρουσίαση ΔΙΑΘΕΣΙΣ

Παρουσίαση έργου "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιστορικών Εγγράφων" της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μαρία Θεοδωρίδου <mariaΑΤics.forth.gr> 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα