Αρχιτεκτονική Σχεδίαση με Υπολογιστή

H δραστηριότητα Αρχιτεκτονική Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας, λειτούργησε από το 1988 έως τις αρχές του 2008, με αρχική χρηματοδότηση από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Στόχος της ήταν η εκμάθηση και κριτική των προγραμμάτων για σχεδίαση με υπολογιστή και η διάδοσή τους στην κοινότητα των μηχανικών.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οργανώθηκαν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στο διεθνώς γνωστό και ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα AutoCAD , για την διδασκαλία του οποίου το Ινστιτούτο Πληροφορικής ήταν Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο (Authorised Training Centre) για την Κρήτη από το 1991 έως τις αρχές του 2008.


Μεθοδολογία
Στα σεμινάρια αυτά διδάχτηκαν οι βασικές έννοιες των σχεδιαστικών προγραμμάτων, η δομή τους, οι δυνατότητές τους, και οι διαφορές τους, χρησιμοποιώντας το AutoCAD, ως ένα χαρακτηριστικό τέτοιο σύστημα.
Τα μαθήματα γίνονταν 1-2 φορές την εβδομάδα και διαρκούσαν 3-5 ώρες. Συνήθως, γινόταν μια εισαγωγή διάρκειας 1 ώρα και μετά ακολουθούσε πρακτική σε υπολογιστή (1 άτομο / υπολογιστή, 10μελή τμήματα), με ασκήσεις βήμα προς βήμα, με οδηγίες στα Ελληνικά, παρουσία του εκπαιδευτικού.
Οι ασκήσεις ήταν γενικές και κάλυπταν τις σχεδιαστικές απαιτήσεις όλων των τομέων των μηχανικών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, κ.τ.λ.). Για την χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η κανονική παρακολούθηση των συμμετεχόντων και η καλή επίδοση (παρακολούθηση τουλάχιστον του 90% των ωρών).

Υπεύθυνη: Θεοδοσία Μπίτζου
Αρχιτέκτων Μηχανικός, DEA
Συντονίστρια Δραστηριότητας "Αρχιτεκτονική Σχεδίαση με Υπολογιστή"
E-mail: bitzou@ics.forth.gr
Tel: +30 (81) 39 16 56 -- Fax: +30 (81) 39 16 59, 39 16 00
Διεύθυνση: Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ, Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα