Μαρία Θεοδωρίδου

 

R & D Engineer

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30 2810 391731
Fax: +30 2810 391638
E-mail: mariaATics.forth.gr

 

 

 

Η Μαρία Θεοδωρίδου είναι Μηχανικός Λογισμικού στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και στο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής , ΙΤΕ.

Είναι κάτοχος διπλώματος Master of Applied Science από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Toronto, και διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η Μαρία έχει απασχοληθεί ενεργά σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σημασιολογικά μοντέλα, πολιτισμικά πληροφοριακά συστήματα, συστήματα τεκμηρίωσης υλικού πηγών και ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Τρέχοντα έργα στα οποία συμμετέχει:

Δημοσιεύσεις

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα