ΔΕΛΤΟΣ - Σύστημα διαχειριστικής τεκμηρίωσης μνημειακών συνόλων και διατηρητέων κτιρίων

 Το ΔΕΛΤΟΣ είναι σύστημα διαχειριστικής τεκμηρίωσης που αφορά σε μνημειακά σύνολα και διατηρητέα κτίρια. Το σύστημα προσφέρει φωτογραφική, γεωμετρική και χαρτογραφική απεικόνιση. Επί πλέον, υποστηρίζει την καταχώρηση και παρουσίαση πολυμεσικών δεδομένων. Το σύστημα είναι κατασκευασμένο για να λειτουργεί σε κατανεμημένο, και μη, περιβάλλον και να υποστηρίζει διασύνδεση με άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων, για ανταλλαγή πληροφοριών. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να λειτουργήσει σαν δομικό στοιχείο στον σχηματισμό ενός γεωγραφικώς κατανεμημένου εθνικού αρχείου μνημείων.

 Για την ανάλυση απαιτήσεων του ΔΕΛΤΟΣ υπήρξε στενή συνεργασία με την ΚΓ΄εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων (ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.) και την 13η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (13η Ε.Β.Μ.Α.). Το ΔΕΛΤΟΣ έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου.

 Το ΔΕΛΤΟΣ είναι κτισμένο πάνω σε σύστημα διαχείρησης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Η μελέτη απαιτήσεων έδειξε ότι τα ακίνητα μνημεία μόνο της Κρήτης, προϊστορικά, κλασσικά, βυζαντινά και νεώτερα διατηρητέα είναι περίπου 120.000. Ο όγκος των δεδομένων για αυτά τα μνημεία είναι της τάξεως των gigabytes. Το ΔΕΛΤΟΣ έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αρχεία εκατοντάδων χιλιάδων μνημείων.

 Το σύστημα συγκρατεί πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία και την κατάσταση του μνημείου, την ιστορία του, το νομικό καθεστώς, τη βιβλιογραφία γύρω απ'αυτό, τις έρευνες, τις απαλλοτριώσεις, τη χρηματοδότηση κτλ. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Εργασία πάνω από δίκτυο, ακολουθώντας το σχήμα client-server
  • Συνδυασμένες λειτουργίες επερώτησης εξ'ίσου στο σώμα των πληροφοριών και των χαρτογραφικών απεικονίσεων
  • Γραφική διεπαφή χρήσης, βασισμένη σε φόρμες
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα