Εκδηλώσεις

https://www.rd-alliance.org/rda-europe-bluebridge-datathon-fisheries-and-aquaculture-15-16-june-2017-heraklion-crete-greece
RDA Europe-BlueBRIDGE Datathon on Fisheries and Aquaculture, Διαγωνισμός προγραμματισμού ή και χρήσης δεδομένων με θέμα την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, (δείτε pdf)
Ημερομηνία: Πέμπτη 15 Ιουνίου, 2017-Παρασκευή 16 Ιουνίου, 2017
Τοποθεσία: κεντρικό κτήριο ΕΛΚΕΘΕ, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης
URL: https://www.rd-alliance.org/rda-europe-bluebridge-datathon-fisheries-and-aquaculture-15-16-june-2017-heraklion-crete-greece

https://www.eudat.eu/eudat-summer-school
Θερινό Σχολείο στην Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων
Ημερομηνία: Δευτέρα 3 Ιουλίου, 2017-Παρασκευή 7 Ιουλίου, 2017
Τοποθεσία: ITE, Ηράκλειο Κρήτη
URL: https://www.eudat.eu/eudat-summer-school

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα