Ομιλίες στο ΙΠ

28.11.2014
Protecting the Digital Now - CENSUS IT Security Works
Speaker: Δρ. Δημήτριος Γλυνός
Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, 2014
Τοποθεσία: Αίθουσα I του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο Κρήτης
Host: Σωτήρης Ιωαννίδης
04.11.2014
Identifying confounders and telling cause from effect using latent variable models
Speaker: Eleni Sgouritsa, PhD Student at the Max Planck Institute for Intelligent Systems in Tübingen, Germany
Ημερομηνία: Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 2014
Τοποθεσία: Αίθουσα I του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο Κρήτης
Host: Γιάννης Τσαμαρδίνος
03.11.2014
Surgical Vision for Intra-Operative Navigation in Minimally Invasive Surgery
Speaker: Dr. Stamatia Giannarou Hamlyn Centre for Robotic Surgery Imperial College London
Ημερομηνία: Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Δρ, Δημήτρης Τσακίρης
31.10.2014
Informed Non-negative Matrix Factorization for Industrial Pollution Identification
Speaker: Matthieu Puigt, Associate Professor, Université du Littoral Côte d'Opale, in Calais France
Ημερομηνία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Αθανάσιος Μουχτάρης
21.10.2014
Machine-interpretable Online Debates for a New Web Paradigm
Speaker: Γιώργος Φλουρής
Ημερομηνία: Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host:
03.10.2014
Contributions to fault-tolerant NoC-based many-core processors and flexible Off-Chip supercomputer interconnects
Speaker: Dr. Fabien Chaix, National Institute of Informatics, Japan
Ημερομηνία: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Κατεβαίνης Μανόλης
17.09.2014
Security and Trust in a Networked Immersed World: from Components to Systems and Beyond
Speaker: Prof. John Baras
Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Απόστολος Τραγανίτης, Επικεφαλής Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ΙΠ-ΙΤΕ
15.09.2014
Space sharing strategies for co-locating task based programs
Speaker: Georgios Varisteas, Ph.D. student, KTH Royal Institute of Technology
Ημερομηνία: Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Κατεβαίνης Μανόλης
10.09.2014
Challenges of SPARQL query processing over client-server architectures
Speaker: Maribel Acosta
Ημερομηνία: Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Φουντουλάκη Ειρήνη
30.07.2014
How to Search Encrypted Data
Speaker: Καθ. Παπαμάνθου Χαράλαμπος, Maryland
Ημερομηνία: Τετάρτη 30 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Τόλλης Ιωάννης
30.07.2014
Reconstruction of dynamical equations by embedding techniques
Speaker: Markus Abel, Ambrosys GmbH and Potsdam University
Ημερομηνία: Τετάρτη 30 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Αθανάσιος Μουχτάρης
24.07.2014
How about *some* control-flow integrity?
Speaker: Καθ, Πορτοκαλίδης Γεώργιος
Ημερομηνία: Πέμπτη 24 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Αίθουσα I του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο Κρήτης
Host: Αθανασόπουλος Ηλίας
21.07.2014
Modeling the Human Body in 3D: Data Registration and Human Shape Representation
Speaker: Δρ. Αγγελική Τσόλη
Ημερομηνία: Δευτέρα 21 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Αργυρός Αντώνιος
16.07.2014
Εφαρμοσμένα Δικτυωμένα Μηχατρονικά Συστήματα Ελέγχου
Speaker: Καθ. Αντώνιος Τζές Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ημερομηνία: Τετάρτη 16 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Τσακαλίδης Παναγιώτης
16.07.2014
Utilization of Inspection Robotics in the Maritime Industry
Speaker: Δρ. Κοβέος Ι. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ημερομηνία: Τετάρτη 16 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Τσακαλίδης Παναγιώτης
14.07.2014
Economic Incentives for Adopting Congestion Accountability Protocols
Speaker: Δρ. Αλέξανδρος Κοστόπουλος
Ημερομηνία: Δευτέρα 14 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Μαρία Παπαδοπούλη
14.07.2014
Communicating Transactions: A Programming Abstraction for the Multicore Era
Speaker: Prof. Vasileios Koutavas, Trinity College Dublin, Ireland
Ημερομηνία: Δευτέρα 14 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Αίθουσα I του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο Κρήτης
Host: Καθ. Κατεβαίνης Μανόλης
11.07.2014
Spatial audio processing based on the cross-pattern coherence
Speaker: Symeon Delikaris - Manias currently pursuing his doctoral degree in Electrical Engineering at Aalto University, Espoo, Finland
Ημερομηνία: Παρασκευή 11 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Αίθουσα I του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο Κρήτης
Host: Αθανάσιος Μουχτάρης
10.07.2014
Efficient Statistical-based Cache Compression
Speaker: Prof Per Stenstrom Chalmers University of Technology Sweden
Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: STEP-C Κτίριο 2, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Κατεβαίνης Μανόλης
04.07.2014
Managing Big Graphs and their Evolution
Speaker: Καθ. Ευαγγελία Πιτουρά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ημερομηνία: Παρασκευή 4 Ιουλίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Φουντουλάκη Ειρήνη, Κώστας Στεφανίδης
30.06.2014
On building more human query answering systems
Speaker: Γιάννης Βελεγράκης, Καθ. Πανεπιστήμιο Trento
Ημερομηνία: Δευτέρα 30 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων 1, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Τζίτζικας Ιωάννης
30.06.2014
Towards User-Centric, Gigabit and Green Wireless
Speaker: Δρ. Ιωάννης Πευκιανάκης
Ημερομηνία: Δευτέρα 30 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων 1, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθ. Μαρία Παπαδοπούλη
24.06.2014
Distributive Justice and Self-Organised Resource Allocation in Open Systems
Speaker: Dr. Jeremy Pitt, Imperial College London
Ημερομηνία: Τρίτη 24 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Θεόδωρος Πάτκος, Γιώργος Φλουρής
19.06.2014
Web-based cyber-crime: exploiting the web for profit
Speaker: Καθηγητής Μιχάλης Φαλούτσος
Ημερομηνία: Πέμπτη 19 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: STEP-C Aίθουσα Συναντήσεων 211, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλη
18.06.2014
Finding human activity in sensor signals: Towards a long-term wearable machine learning system
Speaker: Dr. Kristof Van Laerhoven Head, Embedded Sensing Systems Lab Department of Computer Science Technische Universität Darmstadt
Ημερομηνία: Τετάρτη 18 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Τσακαλίδης Παναγιώτης
10.06.2014
Modelling and consolidating complex data with Gaussian process models
Speaker: Damianou Andreas, Post Doc Univ of Sheffield
Ημερομηνία: Τρίτη 10 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: STEP-C Aίθουσα Συναντήσεων 211, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Ιωάννης Τσαμαρδίνος
10.06.2014
Some recent results in signal processing techniques for multi-user wireless systems
Speaker: Dr. Vassilaras, Dr. Alexandropoulos
Ημερομηνία: Τρίτη 10 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: STEP-C Aίθουσα Συναντήσεων 211, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Μαρία Παπαδοπούλη
06.06.2014
The constant battle for power-efficient computing
Speaker: Dr George Michelogiannakis. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA.
Ημερομηνία: Παρασκευή 6 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Γεώργιος Καλοκαιρινός
05.06.2014
Usage of Internet technologies by touristic service providers
Speaker: Prof. Dieter Fensel
Ημερομηνία: Πέμπτη 5 Ιουνίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Φουντουλάκη Ειρήνη
30.05.2014
Link Discovery: Challenges and solutions
Speaker: Dr Axel-Cryrille Ngonga-Ngomo
Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Μαΐου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Φουντουλάκη Ειρήνη
26.05.2014
Putting intelligence in Web Data - With examples in linked education and personal information management
Speaker: Dr. Mathieu d'Aquin
Ημερομηνία: Δευτέρα 26 Μαΐου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Τζίτζικας Ιωάννης, Carlo Alloca
11.04.2014
Point centrality indices and ISP network vulnerability
Speaker: Γιώργος Νομικός
Ημερομηνία: Παρασκευή 11 Απριλίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Ξενοφώντας Δημητρόπουλος
24.02.2014
Flow scheduling in scales: A study of optimality versus computational complexity
Speaker: Δρ. Λιάσκος Χρήστος , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων Γ100 ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Ξενοφώντας Δημητρόπουλος
18.02.2014
Three inverse problems in acoustics
Speaker: Δρ. Νικόλαος Στεφανάκης
Ημερομηνία: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Αθανάσιος Μουχτάρης
13.02.2014
Optimal tariff plan design: The contribution of u-map
Speaker: Δρ. Ιωάννης Στιακογιαννάκης
Ημερομηνία: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Μαρία Παπαδοπούλη
09.01.2014
Datacenter networks: moving data inside web-scale computers
Speaker: Nikolaos Chrysos, IBM Research -- Zurich, Switzerland
Ημερομηνία: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, 2014
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Μανόλης Κατεβαίνης
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα