Δελτίο Τύπου

07.04.2017
Θερινό Σχολείο στην Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων (στο ΙΠ του ΙΤΕ)

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής
(ΙΤΕ) θα φιλοξενήσει από 3-7 Ιουλίου 2017 ένα θερινό σχολείο σε θέματα
Research Data Management που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUDAT.
Όσοι μεταπτυχιακοί σπουδαστές ή νέοι ερευνητές ενδιαφέρονται να το
παρακολουθήσουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 17 Απριλίου 2017
μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου https://www.eudat.eu/eudat-summer-school.Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα