Δελτίο Τύπου

07.10.2015
BlueBRIDGE - καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο για την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με δεδομένα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών, διαχείρισης οικοσυστημάτων, και ανάλυσης διατροφικών δεδομένων.

Πίζα - 1η Οκτωβρίου 2015. Οι ωκεανοί είναι ο έβδομος μεγαλύτερος οικονομικός πόρος του πλανήτη και είναι θεμελιώδης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο ο ελλιπής τρόπος διαχείρισης των δεδομένων που αφορούν την αλιεία και την ρύπανση προκαλούν, μεταξύ άλλων, σοβαρές επιπλοκές και κρίνεται απαραίτητη η διεθνής συμβολή. Η Ευρώπη κινείται τάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση μέσω της “Μπλε Ανάπτυξης” (BlueGrowth)˙ μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την διατήρηση της ανάπτυξης στον θαλάσσιο τομέα. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης, όπως βάσεις δεδομένων αλιείας, χάρτες θαλασσών, κλπ., ούτως ώστε οι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικών αποφάσεων, να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για την εξασφάλιση ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος που μπορεί να καταστήσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη βιώσιμη. Σε αυτό πρόκειται να συμβάλλει το έργο BlueBRIDGE.

Το έργο BlueBRIDGE - Building Research environments fostering Innovation, Decision making, Governance and Education - είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, και παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε επιστήμονες, ερευνητές και διαχειριστές δεδομένων, προσφέροντας έτσι τα θεμέλια για κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις αρμόδιες αρχές. Το έργο BlueBRIDGE παρέχει ένα πλήρες σύνολο διαθέσιμων πηγών δεδομένων και τους απαραίτητους επεξεργαστικούς πόρους για την αντιμετώπιση των κυριοτέρων προκλήσεων που σχετίζονται με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της “Μπλε Ανάπτυξης” δίνοντας έμφαση στην διαρκή ανάπτυξη. Οι κυριότεροι στόχοι είναι:

  • Η αξιολόγηση των αποθεμάτων αλιείας, η δημιουργία ενός ενιαίου καταλόγου αποθεμάτων και δραστηριοτήτων αλιείας και η διάδοση συμπληρωματικών πληροφοριών όπως η τοποθεσίες, η τρέχουσα κατάσταση, οι τάσεις σχετικά με τα αποθέματα και τις δραστηριότητες αλιείας.
  • Η ανάλυση των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στην υδατοκαλλιέργεια, αναγνωρίζοντας παράλληλα κατάλληλες τοποθεσίες για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών. Οι εταιρίες που λειτουργούν με τέτοιες καλλιέργειες θα μπορούν να επιβλέπουν τις επιδόσεις τους, εάν οι επιχειρησιακές τους δράσεις είναι βιώσιμες και εάν η λειτουργία τους είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη.

“Αυτές είναι μόνο μερικές από τις κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί το ΒlueBRIDGE”, αναφέρει ο Marc Taconet από το FIPS - της διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας ο οποίος είναι επικεφαλής του εξωτερικού γνωμοδοτικού συμβουλίου του BlueBRIDGE. “Η δημιουργία έξυπνων λύσεων θα υποστηρίξει σημαντικά τα άτομα που εμπλέκονται με την διαχείριση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και είναι επιφορτισμένα με την λήψη αποφάσεων, στην διαχείριση της γνώσης -ήδη από τις αρχικές φάσεις της συλλογής δεδομένων- μέσω της ανάλυσης, συνάθροισης και παραγωγής δεικτών προς στις αρμόδιες αρχές και τους επενδυτές. Τέτοιες λύσεις θα βοηθήσουν ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των εργασιών διεθνών οργανισμών και επιστημονικών κοινοτήτων διαφορετικών κατευθύνσεων (π.χ. αλιείας, βιολογίας, οικονομικών, στατιστικής, περιβάλλοντος, κλπ.)”.

“Η παραγωγή τέτοιων δεδομένων είναι συνήθως το αποτέλεσμα εργασίας διαφορετικών επιστημονικών κοινοτήτων που δουλεύουν απομονωμένα”, αναφέρει η Donatella Castelli από το Εθνικό Συμβούλιο για την Έρευνα (CNR-Ιταλία) και επικεφαλής του έργου BlueBRIDGE. “Το BlueBRIDGE θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο εργασίας τους, προωθώντας την μεταξύ τους συνεργασία. Μέλη διαφορετικών κοινοτήτων με συγκεκριμένες ικανότητες θα επωφεληθούν τόσο από τον διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, όσο και από τις νέες δυνατότητες επεξεργασίας τους.”

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του BlueBRIDGE θα έχουν αντίκτυπο τόσο Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια σε νέους επιστήμονες μέσω διαδικασιών εκπαίδευσης και αυτό είναι επίσης σημαντικό καθώς θα προσελκύσει μικρές και μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Ένα από τα σημαντικότερα προσόντα του BlueBRIDGE είναι η συνέργιες μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Επτά από τους δεκατέσσερις εταίρους του BlueBRIDGE είναι ιδιωτικές εταιρίες με εξειδίκευση στις υδατοκαλλιέργειες και στην διαχείριση της αλιείας. Η Fresh Business και η Sea Innovation Clusters με δίκτυο 400 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμμετέχουν επίσης στο έργο. Η γνώση και η εμπειρία τέτοιων εταιριών θα είναι οδηγός για την ευρεία και μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του BlueBRIDGE, θα αναπτυχθούν πάνω από την υποδομή του iMarine (www.i-marine.eu), ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι προηγούμενες επενδύσεις που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι το πρώτο βήμα για την διατήρηση της βιωσιμότητας τους μετά το τέλος του έργου. Με αυτά τα δεδομένα, την διαθέσιμη επεξεργαστική ισχύ και την εξειδίκευση των εταίρων, το BlueBRIDGE μπορεί πραγματικά να κάνει την διαφορά.

www.bluebridge-vres.eu | @BlueBridgeVREs

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο BlueBRIDGE από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Τζίτζικας, tzitzik@ics.forth.gr).Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα