Δελτίο Τύπου

30.10.2013
CumuloNimbo: το ΙΤΕ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός κλιμακώσιμου NoSQL συστήματος αποθήκευσης και δικτυακής πλατφόρμας υψηλής απόδοσης

Μια απότις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες Νέφους (Cloud) επόμενης γενιάς είναι η ανάγκη να πετύχουν ταυτόχρονα: ευκολία στον προγραμματισμό, συνέπεια στην αποθήκευση δεδομένων, και υψηλή κλιμακωσιμότητα. Οι εφαρμογές μεγάλου όγκου δεδομένων (γνωστές και με τον όρο «Big Data») λειτουργούσαν έως τώρα με τρόπο αποσυνδεμένο από τις τρέχουσες διεργασίες (batch). Το επόμενο βήμα για αυτές τις εφαρμογές είναι η είσοδος στον χώρο της online διαχείρισης, μια εξέλιξη που ανεβάζει τις απαιτήσεις για εγγυήσεις πλήρους συνέπειας των δοσοληψιών (transactions) κατά τη διάρκεια ενημερώσεων της βάσης δεδομένων.

Το ευρωπαϊκό έργο CumuloNimbo: HighlyScalableTransactionalMulti-TierPaas(7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, http://cumulonimbo.eu) που μόλις ολοκληρώθηκε είχε ως αντικείμενο την επίλυση αυτών των προκλήσεων, και στη διάρκεια των τριών ετών που αυτό έτρεξε (2010-2013), οι ερευνητές ασχολήθηκαν με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας υψηλά κλιμακώσιμης πλατφόρμας δοσοληψιών, η οποία μπορεί να προσφερθεί στις εφαρμογές ως υπηρεσία σε περιβάλλοντα Νέφους. Στο έργο συμμετείχαν οι ακόλουθοι οργανισμοί και εταιρείες: (α) UniversidadPolitécnicadeMadrid(UPM), Ισπανία (Συντονιστής του έργου), (β) Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ίδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), Ελλάδα, (γ) YahooIberia, Ισπανία, (δ) UniversityofMinho, Πορτογαλία, (ε) McGillUniversity, Καναδά, (στ) SAP, UK; και Flexiant, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ ασχολήθηκε με δύο σημαντικά θέματα: (α) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου NoSQLσυστήματος αποθήκευσης, το οποίο είναι ικανό να ανταποκριθεί στα επίπεδα απόδοσης και κλιμακωσιμότητας που επιβάλλουν οι απαιτήσεις των BigDataεφαρμογών, και (β) τον σχεδιασμό και υλοποίηση του δικτυακού συστήματος πρόσβασης σε πόρους αποθήκευσης, το οποίο επιτυγχάνει υψηλή απόδοση, εκμεταλλευόμενο τον διαθέσιμο παραλληλισμό σε πυρήνες επεξεργασίας και κάρτες δικτύου στους μοντέρνους εξυπηρετητές, τεχνολογία που ανοίγει τον δρόμο για αυξημένη αποδοτικότητα στα κέντρα δεδομένων του μέλλοντος.

 

Επικοινωνία από το ΙΤΕ:

Κώστας Μαγκούτης, Ερευνητής, magoutis@ics.forth.gr
Άγγελος Μπίλας, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών, bilas@ics.forth.grΌροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα